KOMPETENSKRISEN

Därför hamnade Europas största batterifabrik i Sverige

Jesper Wigardt, Northvolt Bild: Johan Gustafsson

Northvolt granskade flera alternativ innan Sverige och Skellefteå blev förstavalet för företagets batterifabrik. Men Sverige måste klara av att garantera både energi- och kompetensförsörjning för att satsningen ska lyckas. ”Det är nu Sverige måste hålla sig framme”, säger Jesper Wigardt på Northvolt i en TN-intervju.

Northvolts två grundare Peter Carlsson och Paulo Cerruti träffades när de jobbade tillsammans på Tesla och byggde upp värdekedjan för det som skulle bli Teslas första massmarknadsbil Model S.

De insåg hur stor betydelse battericellen har för en elbil men såg också att produktionen av bakterieceller i världen var ytterst begränsad. Det fanns ett fåtal fabriker i Asien men inga i USA eller Europa, enligt Jesper Wigardt, kommunikationschef på Northvolt.

– De var övertygade om att elektrifieringen av bilar skulle ta fart och när de några år senare lämnade Tesla riktade de blickarna mot Europa vars bilindustri producerar 20 miljoner bilar varje år men som saknade batteriproduktion. Där föddes idén till Northvolt, säger han.

Under processen med att leta efter ett lämpligt ställe att placera sin batterifabrik hade de kontakt med ett 20-tal kommuner i Sverige och Finland. De granskades utifrån ett hundratal parametrar men med tanke på att batteriproduktion kräver så stora mängder energi var den enskilt viktigaste faktorn tillgången till billig och grön el.

– Sverige ett av få ställen i världen som har så bra förutsättningar för den typen av elintensiv verksamhet och valet föll på Skellefteå.

”Bra känsla hos Skellefteå kommun”

En annan betydelsefull faktor var samarbetet med kommunen eftersom det behövs investeringar i allt från infrastruktur till utbildning och bostäder för att understödja utvecklingen, konstaterar han.

– Hela samhället behöver växa i takt med etableringen och kommunen måste ta höjd för det. Ganska snabbt fick vi bra känsla hos Skellefteå kommun som var snabba, kreativa och flexibla och som hade en entreprenöriell attityd.

Northvolts fabrik i Skellefteå är fortfarande under uppbyggnad men beräknas dra i gång till årsskiftet.

Trenden är redan nu positiv. Inflyttningen ökar och underleverantörer etablerar sig. Bland annat bygger en kinesisk och en koreansk underleverantör fabriker för att förse Northvolts fabrik med komponenter, och tillsammans väntas de skapa ytterligare 500 jobb.

– Redan nu börjar de så kallade ringarna på vattnet att synas.

De omkring 1300 personer som Northvolt hittills har anställt, till Skellefteå och till testlabbet i Västerås, har 83 olika nationaliteter. Men även om det ger en stimulerande och internationell arbetsmiljö är det inget egensyfte att rekrytera många nationaliteter – det är en nödvändighet, betonar Jesper Wigardt.

Engelska skolan nära fabriken

Eftersom det i nuläget inte finns någon storskalig batteriproduktion i Europa måste företaget söka globalt för att rekrytera de bästa. De största och svåraste grupperna att hitta är ingenjörer och operatörer.

– Tyvärr finns inte den kompetensen i någon större skala i Sverige. Hälften av de vi behöver rekrytera tror vi finns utanför regionen, inklusive i andra länder.

Det är också ett av skälen till att Northvolt har varit drivande i Engelska skolans etablering nära fabriken.

– En engelskspråkig skola för de som flyttar hit från andra länder är helt avgörande för att lyckas attrahera kompetens. Vi måste ha ett fungerande näringsliv och ekosystem för övrigt i Skellefteå.

Med en tillverkningsprocess som kräver mycket el Northvolt följer naturligtvis larmen om elbrist i södra Sverige och debatten om vad som krävs för att klara elförsörjningen i framtiden när behovet ökar. Det är en viktig diskussion för om industrin blir mer elintensiv kommer det att krävas gigantiska investeringar i energisystemen., poängterar han.

– Även om vi känner oss trygga så har det effekt på potentiella underleverantörer eller på potentiella nya batterifabriker.

I och med att företaget valde att etablera sig i Skellefteå är de egna elbehoven säkrade just nu.

– Bryr man sig om sin kostnadsprofil och inte minst sitt klimatavtryck är det naturligtvis attraktivt att lägga sig i ett energisystem som är bland de billigaste och grönaste i världen.

Visar vad billig och grön energi betyder

Han ser även vikten av att energimarknaden breddas och byggs ut. Det skulle alla tjäna på för att kunna svälja den industri som nu växer fram, menar han.

– För vår del handlar det inte bara om cirkularitet när det gäller att återvinna våra batterier. Vi vill också ha cirkulära processer när det gäller till exempel vatten eller restprodukter.

Vad bidrar Northvolt med till Sverige?

– Förhoppningsvis lägger vi grunden för en ny industri kopplad till batterier och elektrifiering. Men jag tror också att vi har visat vad grön energi till ett bra pris kan spela för roll för storskaliga industrietableringar generellt. Där har Sverige en unik möjlighet att ta ledartröjan i världen.

Sverige har en lång historia och ett stort kunnande kring industriproduktion är attraktivt ur ett industrietableringsperspektiv, och det hoppas Northvolt kunna dra nytta av.

– Trots att det inte finns andra batterifabriker så finns det till exempel läkemedels- och livsmedelsindustrier som är närliggande i sin utformning, så det finns synergier även där.

Det behövs ett helhetsgrepp för att göra Sverige mer attraktivt för investeringar.

Svensk utbildning och arbetsmarknad är också attraktivt, konstaterar Jesper Wigardt. Även om arbetskraften är dyrare än i exempelvis Kina så skiljer det ofta mindre i lön än vad många tror när det handlar om ingenjörsjobb. Det hämtas snabbt igen på energikostnaderna eftersom elpriserna är mångdubbelt högre i Kina.

– Det behövs ett helhetsgrepp för att göra Sverige mer attraktivt för investeringar. Självklart finns det parametrar att skruva på men grundläggande förutsättningar som kompetens och energi finns.

Efterfrågar helhetstänk

Sverige har stora möjligheter att vara med i den här omställningen och att ligga långt framme men allt sker snabbt och för att ligga långt framme krävs ett massivt kompetensskifte de kommande åren, konstaterar han.

– Det går inte slappna av framför allt när det handlar om kompetensen. Där gäller det att Sverige är på tårna så att företag som till exempel Northvolt på sikt kan rekrytera större delen av sina medarbetar lokalt.

Jesper Wigardt uppmanar politiker att ha en holistisk inställning och att tänka på hela värdekedjan. Men utvecklingen går snabbare än vad många hade kunnat tro så det gäller att agera snabbt, påpekar han. Etableringar och kompetenskluster börjar formas redan nu.

– Om vi satsar kommer vi att ta en central plats globalt men det är nu Sverige måste hålla sig framme och skapa incitament för nya etableringar och genomföra utbildningssatsningar. Industrin byggs under en tioårsperiod framåt men sedan är den till stor del satt.

Om fem år är planeringen för en tredje fabrik igång

Var är Northvolt om fem år?

– Då är vi i full drift i Skellefteå där vi har 3000–3500 medarbetare och totalt är vi 5000 anställda. Vi håller på att bygga vår andra fabrik och planeringen för en tredje fabrik är igång.

För fyra år sedan bestod Northvolt av 12 personer och en idé på en powerpoint så det har hänt mycket på fyra år. Men fortfarande har bolaget sina största utmaningar framför sig.

– Den enskilt största utmaningen är att få ihop alla parallella processer. Allt ifrån att dra igång fabriken och säkerställa värdekedjan till att navigera handelshinder och hantera pandemier.

I slutet av året ska fabriken vara klar och rulla i gång och därefter skalas processerna upp gradvis. Företaget har sedan en tid redan partner- och kundavtal med bland annat ABB, BMW, Scania och Siemens. För några veckor sedan utsågs dessutom Northvolt till en av Volkswagens huvudleverantörer av battericeller till bilar i premiumsegmentet. Det är en affär värd 120 miljarder kronor som kommer att innebära att fabriken utökas ytterligare.

– Det är jätteroligt och ordern i sig är också ett kvitto på att samarbetet är bra och att de satsar mycket på oss framöver. Det lägger en grundplåt för oss när vi nu etablerar oss i Skellefteå.

Bra tajming

Framför allt i början fanns det många skeptiker som tvivlade på hela projektet, men efter hand har de tystnat, enligt Jesper Wigardt.

– När Northvolt lanserades för fyra år sedan handlade diskussionen fortfarande om huruvida elektrifiering var en bra idé – kommer det verkligen att ske? Idag tror jag ingen tvivlar på att det kommer att hända – nu är frågan snarare hur snabbt. Tajmingmässigt är vi väl positionerade.

Finansiärerna bakom Northvolt

Hittills har lite mer än 3,5 miljarder dollar tagits in i finansiering, i form av lån och aktieemissioner, och det finns idag tre huvudgrupper av ägare:

– Finansiella investerare. Goldman sachs som den enskilt största, HM:s stiftelse, pensionsfonder i Sverige, Danmark och Holland, och privata investerare som Daniel Ek, Cristina Stenbeck och Baillie Gifford som är en av Teslas storägare.

– Industriella investerare. Volkswagen som den enskilt största, men även BMW, ABB och Siemens, bland annat.

– Grundare och anställda. Peter Carlsson och Paulo Cerruti äger stora poster liksom Vargas Holding som ägs av Carl-Erik Lagercrantz och Harald Mix.