DEBATTEN OM BROMMA FLYGPLATS

Brommabeslut kan tas nästa år

Regeringen vill stänga Bromma flygplats och bygga bostäder. En utredning har försökt ta reda på hur det kan ske och vad som behövs på Arlanda för att ta emot trafiken där istället. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Politik (TT)

Regering och riksdag bör kunna fatta beslut om Bromma flygplats redan nästa år, enligt regeringens utredare Magnus Persson. Processen att avveckla flygplatsen tar sedan mellan tre och fem år. Tills vidare finns det utrymme för inrikesflyget på Arlanda.

– Det finns insatser som kan göras genast men också sådana som sträcker sig över decennier. De förutsättningsskapande besluten tycker jag man kan ta snarast och min bedömning är att om man rullar på den här processen så skulle riksdag och regering kunna fatta beslut under nästa år, säger Magnus Persson på en presskonferens.

– När sådana beslut är fattade sker en genomförandeprocess som tar minst tre år och högst fem år. Någonstans 2025–27 kan Swedavias engagemang i Bromma vara avvecklade, säger han.

Ryms på Arlanda

På kort sikt kan inrikesflyget rymmas på Arlanda, framhåller Persson.

– Jag bedömer att på kort sikt kan linjeflyget rymmas på Arlanda. Man kan möjligen se det som ett möjlighetsfönster utifrån de låga volymer som finns i dag även om man inte alltid får sina ägda start- och landningstider, säger han.

– På lite längre sikt kommer det vara en turbulent marknad och alla flygbolag kommer inte kunna hålla den volym som man hade 2019. Därmed kommer också de flygbolag som i dag finns på Bromma att komma få rättigheter.

Han har haft tre månader på sig för arbetet med utredningen.

– Jag har inte haft i uppdrag att titta på Arlandas långsiktiga utveckling. Jag har heller inte haft i uppdrag att komma till ett ställningstagande om Bromma ska avvecklas eller inte, eller ha en egen prognos gällande flygets framtid.

Han understryker dock att många flygplatser blöder ekonomiskt och behöver förändrad verksamhet.

Föroreningar utmaning

Magnus Persson betonar också att det är utrikesflyget som kommer driva flygandet i framtiden.

Utredaren framhåller att en utmaning är föroreningen i marken kring Bromma flygplats:

– Normalpraxis i det här som jag bedömer är att Swedavia och staten tar ansvar så man kan bedriva motsvarande verksamhetsnivå som en flygplats, det vill säga ha industrier eller handel, med andra ord där folk inte befinner sig permanent.

– Det är mycket stora osäkerheter kring det här. Det rör sig om några hundra miljoner men kan också dra iväg till miljardbelopp beroende på hur stort och omfattande det här visar sig vara.

”Bromma och Arlanda är inte en isolerad Stockholmsfråga”

Svenskt Näringsliv anser att Bromma flygplats inte kan avvecklas innan det finns garantier och tydliga planer för hur utvecklingen på Arlanda ska ske framöver.

– Flyget är och kommer även i framtiden vara en viktig del av den svenska transportinfrastrukturen. Hela branschen står inför en spännande utveckling, inte minst ur ett hållbarhets- och effektiviseringsperspektiv med biodrivmedel, elektrifiering och digitalisering, säger Lina Håkansdotter, organisationens avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar.

Hon fortsätter:

– Bromma och Arlanda är inte en isolerad Stockholmsfråga. Sämre kommunikationer till och från huvudstadsregionen, och vidare ut i världen, får kännbara konsekvenser för företag och arbetstillfällen i hela landet.

Fakta

21 april, 2021: Regeringen meddelade att den vill avveckla Bromma flygplats och flytta trafiken till Arlanda.

27 april: En utredning tillsätts med Trafikverkets ordförande Magnus Persson vid spakarna. Han ska, bland många andra frågor, gå igenom hur kapaciteten på Arlanda kan säkras för att klara trafiken från Bromma.

Förutom inrikeslinjer handlar det om ambulansflyg, bland annat.

Tillgången på slottider, det vill säga avgångs- och landningstider på morgon och kväll, kan bli ett problem för inrikesflyget.

Kommunikationer till och från Arlanda behöver förstärkas.

2 juni: Riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen att vänta med avvecklingsbeslut till efter pandemin och begär även en plan, före årsskiftet, från regeringen för hur Arlanda ska utökas och utvecklas.

31 augusti: Regeringens utredare Magnus Persson ska leverera sitt underlag för en avveckling av Bromma och flytt till Arlanda.

Hösten 2021: Regeringen tar ställning till utredningen och om det är möjligt att ta bort Bromma från basutbudet av flygplatser. Ett beslut kan dock bli fördröjt.

Efter ett avvecklingsbeslut har Swedavia 36 månaders uppsägningstid gentemot Stockholms stad för avtalet om Bromma.