DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Så ökar vi tillväxten och produktiviteten

Produktivitetskommissionen, utredare Hans Lindblad, överlämnar sitt delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson (M). Bild: Lars Schröder / TT/TT

Frigör resurser för transportinfrastrukturen, förenkla regler och sänk skatten på arbete. Det är några av de förslag som Produktivitetskommissionens ledamöter presenterar i sitt delbetänkande. På DN Debatt ger de förslag på hur Sverige kan bli rikare och mer effektivt.

Möjligheterna till bättre svensk produktionstillväxt är goda, menar de.

”Om produktivitetstillväxten ökar från 1 till 1,5 procent skulle Sveriges bnp om 25 år vara 1 000 miljarder kronor högre, vilket motsvarar mer än 100 000 kronor per invånare i årlig högre standard”, skriver de på DN Debatt.

Bland annat föreslår Produktivitetskommissionen reformer på skatteområdet:

”Bostadsbeskattningen bör förändras för att minska inlåsningseffekterna. Företagsbeskattningen bör ses över, liksom omsättningsgränsen för personaloptioner och forskningsavdraget (det så kallade FoU-avdraget) som bör förbättras. Skillnaden i den skatte­mässiga behandlingen av lånat och eget kapital bör också åtgärdas”, skriver de.

Om debattörerna

Hans Lindblad, ordförande, fil dr, fd riksgäldsdirektör

Niklas Elert, fil dr, Handelns forskningsinstitut

Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Lars Persson, professor, Institutet för näringslivsforskning

Anna Sjögren, docent, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Robin Teigland, professor, Chalmers tekniska högskola

Sofia Wallström, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg

Kristian Seth, huvudsekreterare

DN Debatt: ”113 sätt att göra Sverige rikare och mer effektivt”