BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Riksrevisionen larmar om allvarliga brister i infrastrukturen

Bild: Janerik Henriksson/TT

Riksrevisionen identifierar allvarliga brister i Sveriges långsiktiga infrastrukturplanering, i en ny rapport. Det borde få alla ansvariga att dra öronen åt sig, menar Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Regeringens styrning av Trafikverket och Trafikverkets dåliga kostnadskontroll har resulterat i ineffektiv användning av de cirka 300 miljarder kronor som är avsatta för stora infrastrukturprojekt under 2022–2033, visar Riksrevisionens rapport.

Dessa brister har hindrat framsteg mot de transportpolitiska målen, vilket har lett till sämre transportmöjligheter och ökat antal trafikrelaterade dödsfall.

Riksrevisionen pekar även på att regeringens minskade anslag till järnvägens nya signalsystem ERTMS kan försena implementeringen till efter 2070, vilket kommer att medföra ökade underhållskostnader för det gamla systemet.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att tydliggöra avvikelser från Trafikverkets planförslag, avbryta projekt där förutsättningar har försämrats, och ge Trafikverket större utrymme i planprocessen. Trafikverket bör prioritera projekt med hög samhällsekonomisk lönsamhet.

Transportföretagen hoppas att regeringens hörsammar Riksrevisionens slutsatser och förslag.

– Det faktum att liggande infrastrukturplan har en så svag samhällsekonomisk lönsamhet och att så många samhällsekonomiskt lönsamma projekt hamnade utanför planen borde få alla som anser att skattebetalarnas pengar ska hanteras med varsamhet att dra öronen åt sig, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Sverige har ett stort behov av att investera i ny infrastruktur både på väg- och järnvägssidan men dagens tillstånd lämnar mycket att önska.

– Många fina bilder med bygghjälmar och man kan lova väldigt mycket som politiker om stora investeringar som man vet att man inte kommer att stå till svars för när kostnaderna stiger cirka 10-15 år fram i tiden, säger Anders Josephsson.

Pressmeddelande: Stora brister i den långsiktiga infrastrukturplaneringen