KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Hårt tryck på regeringen att rädda biogasen

Sveriges fordonsflotta ska till 70 procent vara fossilfri år 2030. För att det ska vara möjligt krävs olika miljövänliga drivmedel, som biogas. Men en EU-dom har snabbt förändrat förutsättningarna för biogas här. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi (TT)

Frustrationen jäser bland producenter och brukare av biogas efter en EU-dom som gett en skattechock i Sverige. Kraven ökar på regeringen för att företag, miljardinvesteringar och biogasen som grön energikälla ska räddas.

Centerpartisten Helena Lindahl, ledamot i riksdagens skatteutskott, kräver snabba ryck.

– Jag hoppas att man förstår att det här är en ödesfråga för den svenska biogasens framtid, man har inte råd att misslyckas. Jordbruk och åkerier, framförallt, har köpt in sig i den här tekniken under föreställningen att biogasen var skattefri fram till 2030, säger Lindahl.

Det statliga stödet till produktion av biogas och el från biogas har varit omfattande under senare år. Enbart förra året beviljades 1,8 miljarder i stöd för elproduktion med biogas och nästan hälften av det gick till lantbrukare med biogasanläggningar.

Uppmana regeringen

Centerpartiet vill att riksdagen uppmanar regeringen att se till att biogasproducenter inte drabbas av skatteåterkrav och att biogasen åter ska slippa skatt.

Samma krav framförs av branschen och företrädare för kollektivtrafiken, åkerier, lastbilstillverkarna Scania och Volvo, lantbrukare och kommuner i ett öppet brev till regeringen. De skriver att skattebefrielsen som senast förlängdes av EU-kommissionen 2020, till 2030, har "drivit fram en fantastisk utveckling" för biogas i Sverige.

I december förra året slog dock tribunalen vid EU-domstolen fast att kommissionens beslut 2020 om skattebefrielse vilade på lösan grund. Det borde ha utretts mer konstaterade tribunalen sedan en tysk biogasproducent hade klagat på den svenska skattefriheten.

När domen vann laga kraft för en månad sedan slog Skatteverket fast att det var slut med skattefriheten, omgående, och att frågan om återkrav analyseras.

Läget förvärras

"Konsekvenserna förvärras för varje dag som går med full skatt på biogas och biogasol samt hot om retroaktiv skatt", skriver undertecknarna av det öppna brevet till finansminister Elisabeth Svantesson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och fyra ministrar till.

Det finns ett missnöje, enligt uppgift till TT, med att regeringen inte talar om vad den tänker sig för lösning. Det brev med vädjan om återställd skattefrihet som regeringen har skickat till EU-kommissionen räcker inte.

När kommissionen väl startat om sin prövning kan det ta över ett år att få någon form av svar och för att den ska kunna ta nya beslut. Kommissionen har ännu inte inlett en mer grundliga prövning som tribunalen krävt. Det uppger en talesperson för den ansvariga kommissionären Margrethe Vestager för TT, men tillägger:

"Kommissionen är väl medveten om betydelsen av skatteundantagen (läs: för biogas i Sverige) och ser ärendet som prioriterat".

Föreslår lösning

Tanken på att vänta, medan pengar rinner iväg och ingen vet vad utslaget blir, lockar inte biogasaktörerna. Istället föreslår de att Sverige ska utnyttja ett undantag i statsstödsreglerna som kommissionen aviserade i mars.

– Vi ser lösningen att anmäla Sveriges skattebefrielse för biogas och biogasol under EU:s gruppundantagsförordning (GBER) som den snabbaste och säkraste, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige, en av undertecknarna av brevet till regeringen.

Men regeringen ser det som en riskfylld resa med oklar slutstation och tidtabell. Den kräver dessutom svenska lagändringar.

Lars Larsson/TT

Regeringen och biogasbranschen hoppas att EU-kommissionären med ansvar för konkurrens, danskan Margrethe Vestager, ska låta det svenska undantaget för skatt på biogas återuppstå. Arkivbild. Bild: Jean-Francois Badias/AP/TT

Fakta

Skatteverket har före domen årligen beviljat avdrag eller återbetalning av biogasskatt till cirka 700 företag, med drygt 1,5 miljarder kronor.

Företag som förbrukar biogas eller biogasol för uppvärmning kan efter domen inte fortsätta göra avdrag för skatten i sin deklaration eller få återbetalning av skatten i efterhand efter ansökan.

Det kan röra sig om industriföretag som använder gas från det västsvenska naturgasnätet för uppvärmning, både av lokaler och i industriprocesser.

Det gäller kommuner som tar tillvara biogas från sina avfallsanläggningar och använder gasen för framställning av el som förbrukas i den egna verksamheten eller värme för uppvärmning av egna lokaler. Även ett antal bostadsrättsföreningar, ideella föreningar och trossamfund påverkas.

Det blir mycket dyrare för åkerier och kommunal busstrafik att köra på biogas.

Källa: Skatteverket