DEN AKUTA ELKRISEN

Stor vindkraftspotential hos skogsbolagen – men kräver politisk vilja

Bild: Helena Landstedt/TT

Elpriserna är inte bara ett problem i södra Sverige. I takt med industriexpansionen i Norrland är frågan om elproduktion där minst lika akut. Här kan skogsbolagen bidra stort, skriver Skogsindustrierna.

SCA:s vd Ulf Larsson och Holmens vd Henrik Sjölund berättar för sajten att det finns stor potential för att bygga ut landbaserad vindkraft på skogsbolagens stora markområden och därmed öka elproduktionen. Men för att det ska bli verklighet behöver tillståndsprocessen bli snabbare och mer förutsägbar.

– Regeringen fokuserar just nu mycket på kärnkraft. Det är bra och viktigt, men ny kärnkraft ligger långt fram i tiden. Om vi snabbt ska kunna öka elproduktionen måste regeringen även jämna marken för ny landbaserad vindkraft, som kan komma på plats snabbt. Det ena kraftslaget utesluter inte det andra, säger Henrik Sjölund.

Ulf Larsson är inne på samma linje. Det krävs politisk vilja om vi ska tillgodose Sveriges elbehov som väntas fördubblas till 2045. Och frågan berör inte bara södra Sverige.

– När de nya industrierna kommer i gång och utbyggnaden av överföringskapaciteten i stamnätet gör att mer el kan ledas från Norrland, hotar underskott på el även i elområde SE1 och SE2. SCA och andra stora markägare har möjligheten och viljan att bygga ut vindkraften, men tyvärr saknas mycket av den nödvändiga politiska viljan att satsa på vindkraft, säger han.

Skogsindustrierna: Stor vindkraftspotential på skogsmark