Så byggdes tekniknationen Sverige

ARKIV - 1957LM Ericsson Telefon AB i Midsommarkransen. Förbindning och koppling av koordinatväljare i stativ utföres huvudsaklingen av kvinnlig personal.Foto: Ericsson / Handout / kod 10500**OBLIGATORISK BYLINE: / ****Endast för redaktionell användning. Bilden kommer från en extern källa och distribueras i sin ursprungliga form som en service till våra abonnenter** Bild: Ericsson

Från ångmaskin till AI. BizStories från Centrum för Näringslivshistoria, reder ut de viktiga milstolparna i Sveriges industriella historia.

I kronologisk ordning redogör tidningen för tre industriella revolutioner. Den första inleddes ungefär vid 1800-talets mitt, då tekniska nymodigheter som ångkraft och järnvägar introducerats med förebild från främst Storbritannien.

Med hjälp av elektrifieringen gick Sverige, kring sekelskiftet 1900, in den andra industriella revolutionen. Då lanserades nya vetenskaps­baserade tillverkningsmetoder, koncentration till stora produktionsanläggningar och en utvecklad mass­tillverkande verkstadsindustri. Det gav ett uppsving till urbaniseringen och bidrog även till att Göteborg och Malmö, där varv och mekanisk verkstads­industri utvecklades snabbt, började konkurrera med äldre industristäder som Stockholm och Norrköping.

Den tredje industriella revolutionen växte fram under 1960-70-talen och drevs av tekniska framsteg och då övergången från analog till digital teknik, från elektronrör till transistorer och integrerade kretsar, fick fundamentala konsekvenser för såväl produktions­industrin som de finansiella systemen.

Enligt analytiker står nu vi inför den fjärde revolutionen som handlar om artificiell intelligens, bioteknik, internet of things, 3D-printning och en lång rad andra tekniker som har kombinerats med nya nätverks- och plattforms­baserade organisationsformer.

Bizstories: Tekniknationen Sverige