Tolv myndigheter larmar: Kriminella dränerar välfärdssystemen

Bild: Janerik Henriksson/TT, Marcus Ericsson/TT, Anders Wiklund/TT, Jessica Gow/TT, Mostphotos

Kriminella ger sig på de svenska välfärdssystemen, varnar flera myndigheter. ”Den grova brottsligheten har gått från att råna banker och värdetransporter till att råna socialförsäkringen”, säger Thomas Falk, nationell samordnare mot felaktiga utbetalningar på Försäkringskassan.

Thomas Falk har jobbat med kontroller under många år och är Försäkringskassans representant i arbetet. Han pekar på att den organiserade brottsligheten har hittat nya inkomstkällor i välfärdssystemen. Det är mycket pengar som går från socialförsäkringen till kriminell verksamhet.

– Staten och välfärdssystemen är brottsutsatta och det gäller väldigt mycket pengar. De felaktiga utbetalningarna används i kriminell verksamhet. Jag har jobbat med detta länge och har sett en ökning. Den grova organiserade brottsligheten är inne i systemen och har fått grepp om vår välfärd, säger han.

12 myndigheter slår larm

Det myndighetsgemensamma arbetet har pågått sedan 2009 och Thomas Falk har varit med från början och upplever att Försäkringskassan har fått ökad hjälp från andra myndigheter, som polisen.

– Innan vi kom med i arbetet så fanns det inte lika stor förståelse för bidragsbrott men idag har förståelsen och resurserna för att lösa brotten ökat och har en ännu högre prioritering av andra myndigheter. Försäkringskassan får till exempel inte utöva spaning, vilket behövs i många fall för att bevisa brottslighet i sjuk- och assistansersättningen. Då måste det finnas en förståelse hos andra myndigheter för allvaret i bidragsbrott, vilket jag upplever finns och har stärkts genom samarbetet, säger han.

”Den grova organiserade brottsligheten är inne i systemen och har fått grepp om vår välfärd”

Inom socialförsäkringarna är det assistansersättningen som är mest brottsutsatt men även inom sjukförsäkringen och bostadsbidrag är det många felaktiga utbetalningar.

– Assistansersättningen är mest brottsutsatt och med de största pengarna. Men i utredningarna ser vi ofta närstående med sjukersättning, bostadsbidrag och andra ersättningar som många gånger är felaktiga. Det betyder att de då har pengar till mat och hyra och kan ägna sig åt kriminell verksamhet utan problem. Det är viktigt att slå ner på alla felaktiga utbetalningar i systemet, säger han.

Thomas Falk, nationell samordnare mot felaktiga utbetalningar på Försäkringskassan. Bild: Försäkringskassan

Försäkringskassan efterfrågar flera åtgärder som skulle underlätta kampen mot bidragsbrott inom Försäkringskassans område.

– För att förhindra att brotten begås behöver vi kunna byta information som är viktig för brottsbekämpning mellan myndigheter på ett bättre sätt. Informationen finns, men den är inte tillgänglig för Försäkringskassan. En översyn av sekretesslagstiftningen för att samköra uppgifter skulle behövas och tillgång till kontoutdrag, historiska såväl som i nutid. De säger mycket om företaget eller personen, både geografiskt och om det finns stora andra inkomster, säger Thomas Falk.

”Sätter välfärdssystemen i gungning”

Brottsligheten inom socialförsäkringen är ett hot mot tilltron till hela välfärdssystemet, enligt Thomas Falk.

– Om vi inte får stopp på brottsligheten är det systemhotande och sätter tilltron till välfärdssystemen i gungning. Vi måste ha legitimitet för vårt arbete. Förmånliga villkor kan komma att försämras för att pengar felaktigt går till kriminell verksamhet. Jag vill samtidigt peka på att de allra flesta av oss i Sverige är hederliga och gör rätt för sig. Många kan ifrågasätta vårt arbete men det är för att skydda välfärdssystemen, säger han.

Myndighetsgemensam insats mot brottsligheten

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter för att kartlägga och göra operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen. Satsningen är på uppdrag av regeringen och dessa myndigheter ingår i satsningen:

 • Arbetsförmedlingen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Polisen
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter:

 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Finansinspektionen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Pensionsmyndigheten
 • Statens Institutionsstyrelse
 • Transportstyrelsen
 • Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Åsa Malmström

12 myndigheter: Rapport: Lägesbild organiserad brottslighet 2021