DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Sänkt hastighetsgräns hindrar tillväxten i Norrland

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Näringslivet i norra Sverige behöver rekrytera. Då duger det inte att Trafikverket, i stället för att bygga säkrare vägar, sänker hastigheterna. Det menar 43 kommun- och regionpolitiker på DN Debatt.

Människor förflyttar sig gärna mellan olika regionala centra på sin fritid, trots långa avstånd. Transportsystemet gör att det är möjligt, menar debattörerna. ”Samtidigt gäller även det motsatta, dvs en infrastruktur som inte fungerar tillfredsställande kan hämma eller motverka vår resa mot ett mer robust och hållbart samhälle”, skriver de.

Nu håller dock Trafikverket på att sänka hastighetsgränserna på många vägar i debattörernas del av landet, inte minst Europavägar. Men det, menar debattörerna, är en dålig lösning. Bättre vore att öka säkerheten genom att bygga om vägar och separera körfält.

Nu uppmanar de regeringen att göra halt i arbetet med att sänka hastigheterna och istället ta fram en plan och en finansiering för hur vägarna kan mötessepareras. ”Risken är annars att vår del av landet hindras i ambitionen att utvecklas till mer robusta marknader för arbete, företagande och boende”, skriver de.

DN Debatt: ”Sänk inte hastighetsgränsen till 80 på Europavägar”