DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

”Utan yrkesprogram stannar Sverige”

Bild: Emil Langvad/TT

En ny rapport visar att de svenska yrkesprogrammen lider av allvarliga brister. ”Gymnasieprogram som inte ger jobb är en lyx som Sverige inte har råd med”, skriver DN i en ledare.

De svenska yrkesprogrammen uppfyller inte sin potential. Fungerade yrkesprogram kan motverka både segregation och brist på arbetskraft, skriver DN.

Bakgrunden till DN:s ledare är rapporten ”Framtidens yrkesutbildning – Ge branscherna makten” av Svenskt Näringsliv. I rapporten konstateras sex huvudsakliga problem; branschernas låga inflytande, utformningen av programmen möter inte arbetsmarknadens behov, huvudmännens ansvarslöshet, bristande resultat och ungas sjunkande intresse.

Dagens Nyheter: Ledare: Utan yrkesprogram stannar Sverige