CORONAVACCINERINGEN

Tegnell: "Gå och vaccinera er"

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten. Arkivbild Bild: Lars Schröder/TT

Coronaviruset (TT)

Folkhälsomyndighetens budskap är tydligt:

– Det viktigaste alla kan göra nu är att gå och vaccinera sig, för att vi ska få en hyfsat lugn höst, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

Statsepidemiolog Tegnell konstaterar att smittspridningen ökat fem-sex veckor bakåt, dock inte så dramatiskt som i andra länder.

– Möjligen kan man se en viss avstanning senaste veckan, men i stort fortsätter det uppåt. Det är framförallt ovaccinerade som driver smittspridningen, säger Tegnell och poängterar att det är de yngre, upp till 30 år, som driver smittan främst.

Det finns också relativt stora grupper av personer upp till 50 år som ännu inte är vaccinerade.

– Vi behöver få med fler och få både en och två doser i de grupperna. Det är helt uppenbart att de nivåerna vi kommit till är bra men vi behöver komma ännu längre, säger Tegnell.

Hittills har 81,3 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre) fått minst en dos medan 66,4 procent fått två doser.

Svårbedömt

Den nya deltavarianten av viruset gör hösten svårbedömd, enligt Tegnell.

– Vi bygger mycket av vårt arbete på historiska data och när vi inte kan använda dem på samma sätt nu med vaccineringen är det svårt att säga hur scenarierna kommer att bli.

– Så här långt räcker inte vaccinationstäckningen för att hålla borta smittan, vi behöver även vissa typer av restriktioner för att det ska fungera, säger Tegnell.

Ytterligare dos

Tegnell säger också att det är dags att erbjuda dem med kraftigt nedsatt immunförsvar en extra dos vaccin.

– Det här är alltså ingen extra dos för att de behöver toppa upp, utan för att de ska få ett fullgott skydd beroende på sitt nedsatta immunförsvar. Det här rör en liten grupp, säger Tegnell.

– Det är viktigt att anhöriga till de här personerna blir vaccinerade, de behöver såklart bara två doser.

När det kan bli aktuellt att ge övriga personer en tredje vaccindos går ännu inte att säga, enligt Tegnell.

Ökat behov av vård

Som en följd av smittspridningen ökar behovet av sjukhusvård.

– Vi har i nuläget i landet ungefär 250 personer som behöver vård för covid-19. Nivån är väsentligt bättre nu. Men behovet av sjukhusvård ökar, och det oroar oss, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen, och tillägger att behovet ökar i alla ålderskategorier.

Den lediga kapaciteten på iva är 26 procent, men behovet av intensivvård ökar ganska snabbt.

13 regioner förväntar sig försämring på kort och lång sikt.

– Sammanfattningsvis är läget inte så hårt nu men trenden oroar.

– Det är viktigt att man orkar hålla i de vårdhygieniska rutinerna, säger Iréne Nilsson Carlsson vidare om att det finns vissa särskilda boenden som fått in smittan på nytt.

Jobba var?

Hur smittläget påverkar rekommendationen om hemarbete diskuteras som bäst.

– Vi tittar på det här tillsammans med regeringen och arbetsgivarorganisationer. Vi kommer att gå ut med uppdateringar om detta, säger Anders Tegnell och påpekar att de rekommendationer som finns nu gäller september ut.

Fakta

Åtta nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Totalt har 14 682 smittade personer avlidit i Sverige.

Sammanlagt har 1 122 139 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19.

Hittills har 6 661 982 personer fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 81,3 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre).

Av dessa har 5 435 697 fått två doser, motsvarande 66,4 procent av den vuxna befolkningen.

De nytillkomna dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten