DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Skolan ska förmedla kunskap – inte lösa segregationen”

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund. Bild: Janerik Henriksson/TT

Svensk skoldebatt handlar påfallande sällan om eleverna och deras föräldrar, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, i GP.

Allt för ofta handlar skoldebatten om systemfrågor eller hur fristående skolor ska begränsas. Regeringens offensiv mot svensk skola tar sig flera uttryck. Inga av de åtgärder som lagts fram skulle på något vis stärka kvaliteten i svensk skola – målsättningen har varit en annan för regeringen.

”Det som tjänar eleven bäst är naturligtvis att de får gå i en skola de trivs i, där de kommer till sin rätt och där de lär sig de kunskaper de behöver för vuxenlivet. Om en fristående skola som startar erbjuder det för en del av kommunens elever är det positivt, skriver Ulla Hamilton i GP.

Skolan ska lösa olika problem

Det har under våren också blivit allt tydligare att skolan ska lösa flera andra stora samhällsutmaningar. Utmaningar som ligger bortom uppdraget att förmedla kunskap, exempelvis segregation. I Sverige förklaras en stor del av segregationen av boendesegregation. Ändå vill regeringen att det ska vara skolans uppgift att lösa.

Regeringen föreslog i våras att kö, något långt ifrån alla skolor har, som urvalsgrund inte längre skulle vara tillåtet. Men regeringen ville också lagstifta för att skolor skulle verka för en så kallad ”allsidig social sammansättning”.

Sammantaget var förslagen från regeringen ett effektivt sätt att nedmontera valfriheten och låta andra värden vara huvudsak. Elevens valfrihet skulle formellt finnas kvar men den skulle behöva samsas med skolans behov av att ha rätt uppsättning elever, det vill säga allsidig social sammansättning. Ibland skulle elevens önskemål och skolans behov sammanfalla men det är naivt att tro att det alltid skulle vara så.

Valfrihet viktig för föräldrarna

Socialdemokraterna hävdar att deras förslag inte innefattar bussning, att elever från en plats i kommunen ska skjutsas till en annan. Men det är klart och tydligt för var och en som förstår regeringens viljeriktning att det i slutändan skulle behövas verktyg av just det slaget. För att uppnå kravet på en allsidig social sammansättning, ett krav som kan vara förenat med vite om skolan inte lyckas, så krävs det sortering av eleverna. Det är inte tillåtet i dag och det ska inte heller vara tillåtet i framtiden. Men regeringen vill uppenbarligen ändra på detta, för hur ska skolan annars uppnå målet?

Skolan ska förmedla kunskap – inte lösa segregationen