Så blir övergången till aktivitetsbaserat kontor lyckad

Bild: Jessica Gow/TT

Aktivitetsbaserade kontor kräver ledare som involverar och förbereder medarbetarna inför övergången, annars kan det bli en negativ upplevelse, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle till forskning.se

Forskare vid Högskolan i Gävle följde 1 000 medarbetare när Trafikverket i Gävle och Göteborg gick över till aktivitetsbaserade kontor.

Det visade sig att ju mer involverade medarbetarna kände sig, desto mer lyckad blev omställningen.

– Ju fler aktiviteter medarbetarna deltog i desto mer positiva var de och desto mer produktiva kände de sig sedan, säger Eva Bergsten till forskning.se

Forskning.se: Mellancheferna avgör om flytt till aktivitetsbaserat kontor blir lyckad