CORONAVACCINERINGEN

Ökning av smittade i Sverige

Sara Byfors, enhetschef, Folkhälsomyndigheten vid torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens om läget under coronapandemin. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Coronaviruset (TT)

Covidsmittan i Europa fortsätter uppåt. Även i Sverige ser Folkhälsomyndigheten en ökning av antalet smittade.

Folkhälsomyndigheten har sett en stor ökning av antalet smittade den senaste veckan, men det är svårt att säga exakt vad det beror på. Det kan delvis bero på rekommendationen om ökad testning.

– Men vi tror också att det är en reell ökning av smittspridningen, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Få nya på iva

När det gäller iva är antalet nyinlagda fortsatt på en låg nivå. Men man ser en viss ökning av vaccinerade som behöver intensivvård. På iva vårdas i Sverige just nu 21 patienter för covid-19.

– Man kan se att det är fler vaccinerade i relation till ovaccinerade som ligger på iva just nu, säger Byfors.

– Men budskapet är att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom.

Antalet nya dödsfall ligger även det på en låg nivå.

– Vaccinet skyddar även mot död i covid-19. Men det finns även de som inte klarar av en infektion trots vaccination, säger Sara Byfors.

Fler i slutenvård

Urban Lindberg, avdelningschef på Socialstyrelsen, berättar att antalet personer som vårdas utanför iva stiger.

– Den uppgång vi ser utanför iva återspeglas inte på iva, säger Urban Lindberg och fortsätter:

– Men vi tror nog att iva-kurvan kommer gå tillbaka till att följa utvecklingen inom slutenvården, säger han.

En majoritet av regionerna förutspår ett försämrat läge inom vården den närmaste tiden.

I övriga Europa syns fortsatt en stor ökning av antalet fall. De länder där vaccinationsgraden är sämre har en allvarligare situation.

– Antalet dödsfall ökar även i Europa, säger Sara Byfors.

Fakta

Totalt har 15 142 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Sverige, enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten.

Sammanlagt har 1 196 688 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19.

7 305 433 personer (16 år och äldre) har fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 85,5 procent av befolkningen i åldersgruppen 16 år och äldre.

Av alla över 16 år har 7 015 719 personer, eller 82,1 procent, fått två doser. Det är en liten ökning från förra veckan – torsdagen den 18 november var andelen 81,8 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten