DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Massiv konkursvåg hotar – då ska miljarder betalas tillbaka

Bild: Jessica Gow/TT

De strikta återbetalningskraven på skatteanstånden är en tickande konkursbomb för näringslivet, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Det kommer att bli oerhört svårt för de här företagen att betala tillbaka allt på så kort tid”, säger ekonomen Johan Kreicbergs till TN.

Om 12 månader ska företagen börja betala av sina skatteanstånd vilket motsvarar totalt 47 miljarder kronor i skulder. Den korta återbetalningstiden är så allvarlig att den riskerar att utlösa en massiv konkursvåg i vissa branscher under 2022, visar en färsk rapport från Svenskt Näringsliv. Här är det främst hotell och restaurang som är i farozonen, förklarar ekonomen Johan Kreicbergs som ligger bakom rapporten.

– Inom hotell och restaurang har vart fjärde företag begärt skatteanstånd. Det kommer att bli oerhört svårt för många av de här företagen att betala tillbaka allt på så kort tid och det riskerar att leda till konkurser, säger Johan Kreicbergs.

Att täcka upp med banklån skulle kunna vara en lösning, men det finns stora utmaningar för de här företagen att övertyga bankerna om sin kreditvärdighet.

– Man har inte den där säkerheten i form av fastigheter. Om man har begärt skattestånd har man förmodligen inga reserver kvar sen tidigare, då har man förmodligen redan maxat ut allt i företaget, säger Johan Kreicbergs.

Stora konsekvenser

En konkursvåg inom hotell och restaurang skulle få långsiktiga konsekvenser på hela samhällsekonomin, förklarar han.

– Det är oroande eftersom det här skulle riskera att permanentera den höga arbetslösheten bland ungdomar och utrikesfödda som ofta jobbar i de här branscherna.

Skatteanstånden, som innebär att företaget lånar av inbetalda skatter, har för många företag fungerat som en tillfällig buffert för företagen i väntan på regelrätta stöd som korttidsstöden och omställningsstöden. Men under stödperioden har företagen stött på flera hinder för att få ut dessa stödpengarna. Det handlar oftast om rena bagatellmissar i ansökningarna, förklarar Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas Riksförbund.

– Det är många som har haft otur när de till exempel ska göra avstämning för korttidsstöden. De glömmer bort datum eller har problem med bank-id. Det räcker med att man är en sekund sen och sen måste man betala tillbaka hela stödet, säger Erik Sjölander.

Riskerar dubbelsmäll

Det innebär att dessa företag riskerar en dubbelsmäll när skatteanstånden ska betalas tillbaka. Dels för att de måste börja betala tillbaka lånen, dels för att de blir utan stöden som från början var tänkta att täcka upp för lånen. Enligt Småföretagarnas Riksförbund handlar skatteanstånden i snitt om en skuld på en miljon kronor per företag. Bara i ränteintäkter rör det sig om 1,5 miljarder kronor.

– Det blir till slut mycket pengar som ska betalas tillbaka. Det värsta är att regeringen lånar pengar till minus 0,18 procents ränta och lånar ut skatteanstånden till 3,1 procent. Då gör man en räntevinst för varje krona som staten lånar ut. Ju långsammare regeringen hanterar de här ansökningarna desto mer kan staten tjäna pengar på utnyttjade skatteanstånd, säger Erik Sjölander.

Haft näringsförbud i ett år

Det här sker också i en tid där restauranger, taxichaufförer och hotell i princip har haft näringsförbud i ett år och där framtiden fortfarande är oviss.

– Vi vet inte heller hur lång pandemin kommer att vara och hur länge till näringslivet måste vara begränsat. Regeringen har utökat perioden för att ta del av skatteanstånd. Det kan låta lovvärt, men det innebär mer lånade pengar som man måste betala tillbaka inom 12 månader, säger Erik Sjölander.

”Om man lät företagen betala tillbaka skatteanstånden på tre eller fem år skulle det rädda en stor del av företagen”

I slutändan kommer det inte gå att undvika konkurser helt och hållet. Men det går att minimera skadorna, anser Johan Kreicbergs.

– Om man lät företagen betala tillbaka skatteanstånden på tre eller fem år skulle det rädda en stor del av företagen. Det skulle ge många möjligheten att få tillbaka lönsamheten när samhället öppnar igen.

Även andra statliga insatser som en förbättrad och förlängd företagsakut, utökade kreditgarantier och återstartslån skulle kunna bidra till att hindra en ny konkursvåg.

Småföretagarnas Riksförbund föreslår också en större flexibilitet kring avbetalningstiderna. I takt med att skatteanstånden har utökats borde utrymmet för att betala tillbaka förlängas allt eftersom.

– Vi tycker att man borde kunna göra individuella avbetalningsplaner som sträcker sig från 16 till 24 månader. Regeringen tittar på möjligheten att förlänga restriktionerna fram till hösten. Då kommer det bli ännu besvärligare för företagen och då borde man till och med kunna sträcka avbetalningstiden till 36 månader. Det kan i varje fall inte vara 12 månader. Det kommer att leda till onödiga konkurser, säger Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas Riksförbund.

”Finansminister Magdalena Andersson pratar om att det finns ljus i tunneln – men man får hoppas att det inte är ett tåg som kommer från andra sidan”

Vidare anser föreningen att regeringen måste bli mer ödmjuka vad gäller ansökningsvillkoren för stödpengarna. Ett sätt är att ge amnesti till alla företag som har lämnat avstämningsrapporter för sent. Ett annat är att inkludera lönekostnaderna i existerande modell för omställningsstöd.

Ett sista förslag är att sänka arbetsgivaravgiften till 10,21 procent för upp till 20 anställda resten av 2021. Det har varit den stödåtgärd som har fått bäst genomslagskraft, menar han. Den har varit enkel att hantera och ger en direkt effekt för de minsta företagens likviditet och kostnadsläge.

– Vi har skickat de här fyra punkterna i en hemställan till finansdepartementet och hoppas att de tar till sig budskapet. Finansminister Magdalena Andersson pratar om att det finns ljus i tunneln – men man får hoppas att det inte är ett tåg som kommer från andra sidan.