CORONARESTRIKTIONERNA

Fler länder ska omfattas av inreseförbudet

En informationsskylt som ber folk att hålla avstånd på Arlanda flygplats. Arkivbild. Bild: Erik Simander/TT

Politik (TT)

Regeringen ska i dag fatta beslut om utökat inreseförbudet till Sverige.

USA, Israel och fyra andra länder kommer inte längre att undantas.

– Orsaken är det kraftigt försämrade smittspridningsläget som råder i de här länderna, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Regeringen beslutar i dag om ändringen i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Den träder i kraft 6 september och gäller till 31 oktober om inget annat meddelas.

Bakgrunden är nya rekommendationer från EU till medlemsstaterna om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet. Sverige har hela tiden följt sådana rekommendationer.

Det tillfälliga inreseförbudet innebär att en utlänning som reser från ett annat land än en EU- eller EES-stat, eller Schweiz, kan nekas inresa till Sverige.

I en bilaga till förordningen har dock vissa länder undantagits från förbudet. Men nu stryks USA, Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nordmakedonien från den bilagan.

– Israel var tidigt ute med ett stort vaccinationsarbete, men de har också stora grupper som inte är vaccinerade och där har vi stor smittspridning, säger Damberg.

I och med dagens regeringsbeslut kommer personer bosatta i de sex länderna inte att undantas från reseförbudet enbart för att de är bosatta där.

Däremot kan de fortfarande omfattas av andra undantag, till exempel om de har uppehållstillstånd i Sverige, har särskilda behov eller ska utföra nödvändigt arbete.

– Det finns ett antal länder som Sverige har nära relationer till. Där kommer regeringen nu att undersöka möjligheten att undanta fullvaccinerade bosatta i vissa tredje länder, säger Damberg.

– Jag tänker i första hand på Storbritannien, men även USA, även om USA är mer komplext och många delstater har väldigt olika regler.

Peter Wallberg/TT