DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Privatisera lågpresterande kommunala skolor”

Av 28 skolor som pekats ut av Skolinspektionen för undermåliga skolresultat är bara två fristående. Privatisering vore ett bra första steg, skriver Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen, på GP-debatt.

Skolinspektionen presenterade nyligen en rapport om ett antal skolor med långvariga problem på grund av undermåliga skolresultat. 26 av dessa skolor var kommunala och två fristående.

”Att majoriteten av lågpresterande skolor är kommunala hindrar inte Socialdemokraterna från att rikta sitt angrepp på friskolorna, en bransch med ett genomsnittligt vinstuttag på cirka en procent, med krav på vinstförbud vilket på sikt eliminerar förutsättningen för verklig valfrihet i svensk skola”, skriver Bijan Fahimi.

Han menar att det fria skolvalet bland annat har skapat en möjlighet för studiemotiverade elever i segregerade områden att hitta en väg bort från de dåligt presterande skolorna i dessa områden.

Privatisera lågpresterande kommunala skolor