KLIMATOMSTÄLLNINGEN

AP-fonderna har dumpat fossila bolag

Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP). Arkivbild Bild: Jessica Gow/TT

Ekonomi (TT)

De statliga buffertfonderna i det svenska pensionssystemet har dumpat det mesta av sina fossila investeringar efter de skärpta hållbarhetskrav som infördes 2019.

– Det här är positiva steg framåt, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP).

Hundratals fossila investeringar rensades bort ur Första till Fjärde AP-fondernas portföljer i fjol – mer exakt mellan 80 och 121 fossila investeringar per fond, enligt en skrivelse från regeringen.

Skärpta krav pådrivande

Räknat i kronor och ören minskade därmed fondernas exponering mot fossila bolag från 16 miljarder i början av 2020 till omkring fyra miljarder ett år senare. Dessa belopp kan jämföras med nästan 20 miljarder i fossila investeringar 2016.

– Det är stora minskningar, säger Åsa Lindhagen, som tog över som finansmarknadsminister efter språkröret Per Bolund (MP) tidigare i år.

Lindhagen ser de skärpta krav på hållbar förvaltning som infördes 2019 – i linje med den så kallade januariöverenskommelsen mellan den rödgröna regeringen och stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna – som en pådrivande faktor bakom det faktum att takten nu ökat vad gäller minskningen av fondernas fossila exponering.

De fyra miljarderna som finns kvar ligger i 32 respektive 9 fossila bolag i Tredje och Fjärde AP-fondernas portföljer, medan Första och Andra AP-fonden i princip gjort sig av med alla investeringar i fossila bolag.

"Vi tar våra pengar och går"

Lindhagen ska som minister inte ha direkta synpunkter på AP-fondernas förvaltningsbeslut, då det handlar om lagstyrda myndigheter. Men hon ser två spår som fonderna har för att uppfylla de skärpta hållbarhetskraven.

– Antingen styr man genom att säga att vi tar våra pengar och går. Det är en ganska kraftig signal. Eller så jobbar man med påverkansarbete. Kan man få bolag att ställa om? Här har AP-fonderna lite olika strategier, konstaterar hon.

Sjunde AP-fonden – som förvaltar premiepensionsmedel med förvaltsalternativet AP7 Såfa – har en betydligt större exponering mot den fossila sektorn i sin portfölj och omfattas inte heller av de klimatkrav som införts för buffertfonderna.

– Det pågår ett arbete med att ta fram en lagrådsremiss med hållbarhetskrav också för Sjunde AP-fonden. Min förhoppning är att vi kan lägga fram en proposition om detta i höst, säger Lindhagen.

Kan gå snabbare

De nya planerade hållbarhetskraven på Sjunde AP-fonden kommer dock behöva synkas med ett större reformarbete som pågår, tillsammans med socialdepartementet, vad gäller premiepensionen och det så kallade Fondtorget.

– Jag tror att vi kommer att se samma utveckling för Sjunde AP-fonden om de framöver kommer att omfattas av de här hållbarhetskraven som vi sett i Första till Fjärde AP-fonden. Kanske kan det även gå ännu snabbare när medvetenheten ökar kring de här frågorna, säger Lindhagen.

– Jag tror att det är många människor som vill att deras pensionspengar ska förvaltas på ett hållbart sätt, tillägger hon.

Joakim Goksör/TT

Fakta

På Riksrevisionen pågår sedan en tid en granskning av om AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt.

Granskningen ska undersöka om AP-fonderna i sin förvaltning har tagit tillräcklig hänsyn till hållbarhet, det vill säga om hållbarhet har fått genomslag i AP-fondernas verksamhet, innehav och ägandeskap. Granskningen ska även svara på om AP-fondernas redovisning av sitt hållbarhetsarbete till regering och riksdag är transparent och rättvisande.

Riksrevisionen planerar att presentera resultatet av sin granskning den 3 juni i år.

Källa: Riksrevisionen

Fakta

De statliga buffertfonderna – det vill säga Första-Fjärde AP-fonderna och Sjätte AP-fonden – drog in 132 miljarder kronor till pensionssystemet under 2020. Det motsvarar en avkastning på 8,5 procent.

Sjätte AP-fonden skiljer sig från de fyra andra buffertfonderna genom att de specialiserat sig på onoterade investeringar.

Fjolårets avkastning för buffertfonderna låg därmed högre än snittet på 6,8 procent i avkastning sedan 2001, det år då AP-fondsystemet infördes.

Förvaltningskostnaderna för buffertfonderna under 2020 uppgick till 1 635 miljoner kronor, 121 miljoner lägre än föregående år. Jämfört med buffertkapitalet sjönk därmed förvaltningskostnaderna till 0,099 procent, ned från 0,118 procent.

Sjunde AP-fonden, som förvaltar den så kallade soffliggarfonden (AP7 Såfa) i pensionssystemet, hade i fjol en avkastning på 4,4 procent. Det kan jämföras med 8,2 procent i avkastning i snitt inom den privata fonderna i premiepensionssystemet.

I snitt har Sjunde AP-fonden haft en årsavkastning på 7,5 procent sedan 2001, jämfört med ett snitt på 4,5 procent bland de privata fonderna i systemet.

Källa: Regeringens skrivelse 2020/21: 130