TYSKLANDS EKONOMI

Dom hotar tyska näringslivets omställning

Bild: Mostphotos

Ett oväntat domslut från Tysklands konstitutionella domstol skapar osäkerhet i det tyska näringslivet. Regeringens planer på att omfördela 60 miljarder euro, ursprungligen avsedda för pandemibekämpning, till en klimatfond har klassats som olagliga.

"Industrier i hela nationen uttrycker nu djup oro över regeringens kapacitet att stå fast vid sina ekonomiska åtaganden för att stötta gröna initiativ, vilket kan sätta klimatmål och industriell utveckling på spel”, skriver nyhetsbyrån Reuters, enligt Energinyheter.

Energinyheter: Domstolsbeslut hotar tyska industrins gröna finansieringsplaner