BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Färre utsatta områden – men hög problemnivå

Kartan visar de städer i Sverige där polisens utsatta områden finns. Bild: Anders Humlebo

Brott (TT)

Polisens lista över utsatta områden i Sverige minskar något.

Problembilden är dock fortsatt stor och polisen anser att utvecklingen som helhet har stagnerat.

Fyra nya områden har tillkommit på listan från 2021, medan sex områden inte längre bedöms som utsatta. Därmed finns nu 59 så kallade utsatta områden, enligt den uppdaterade lägesbild som polisen redovisar för justitiedepartementet.

Den tydligaste övergripande trenden är att det tycks ske en stagnering, där antalet områden som bedöms som utsatta håller sig stabilt genom åren, skriver polisen i ett pressmeddelande:

"Det visar att de kriminellas påverkan cementeras och blir alltmer beständig", säger Charlotta Höglund, chef för underrättelseenheten vid den nationella operativa avdelningen, Noa.

Grovt våld

De fyra nya områdena på listan är Hagalund i Solna, Hageby i Norrköping, Saltskog i Södertälje och Årby i Eskilstuna.

"Det som framför allt har bidragit till en förändrad bedömning för dessa områden är en ökning av grovt våld och skjutningar som riskerat att skada tredje man. Det har bidragit till en större otrygghet och en starkare tystnadskultur", skriver polisen i rapporten.

De sex områden som tas bort är Älvsjö/Solberga och Östberga i Stockholm, Lagersberg i Eskilstuna, Edsberg i Sollentuna, Termovägen i Järfälla och Charlottesborg i Kristianstad. Dessa områden har enligt polisen utvecklats positivt under en längre tid.

"Våldsbrottsligheten i offentlig miljö och den öppna narkotikahandeln har minskat samtidigt som polisen kan verka i områdena utan problem. Den kriminella påverkan i dessa områden har minskat och situationen bedöms inte längre som allvarlig", skriver polisen.

Stagnering

Överlag har den öppna narkotikahandeln minskat i synlighet i områdena, vilket enligt polisen beror på ökad kamerabevakning och förändrade tillvägagångssätt. Ett tydligt mönster är även att polisens möjligheter att verka i områdena ytterligare har förbättrats sedan den förra lägesbilden.

Antalet aktörer med koppling till brottslighet lokalt har dock ökat, enligt rapporten.

Områdena på listan har en befolkningsmängd på omkring 550 000 personer. Det motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges befolkning, men enligt polisen har en stor del av problematiken kring de grova våldsuppgörelserna sin grund i områdena.

Dödligt våld

Exempelvis skedde drygt 25 procent av samtliga skjutningar i Sverige mellan 2019 och 2022 i dessa områden.

"Skjutningar får stor uppmärksamhet i den allmänna debatten, men lägesbilden fångar upp fler parametrar än skjutvapenvåld som bidrar till utsattheten. Det ger oss en fördjupad bild att utgå från när vi sätter in åtgärder", säger Charlotta Höglund.

Polisens första lista över utsatta områden publicerades 2015, som ett sätt att underlätta fördelningen av resurser i landet. Enligt polisen ökar lägesbilden "förutsättningarna för att skapa trygghet och säkerhet för allmänheten".

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig kommunbeteckning i faktarutan över utsatta områden.

Marc Skogelin/TT

Polisavspärrningar efter en skottlossning i Saltskog i Södertälje den 6 oktober 2022, då en 19-åring dog och en 16-åring skadades. Saltskog är ett av fyra nya områden på polisens lista över utsatta områden. Bild: Fredrik Persson/TT

Fakta

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier.

Utsatt område: Karaktäriseras av låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Kan vara hot och utpressning, men även våld på gator och torg och öppen narkotikahandel. Läget anses allvarligt.

Riskområde: Är ett utsatt område, men når inte riktigt upp till definitionen av att vara särskilt utsatt. Läget anses alarmerande.

Särskilt utsatt område: Här är det "svårt eller nästintill omöjligt" för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen och målsägare i området. Även parallella samhällsstrukturer, extremism och hög koncentration av kriminella. Läget anses akut.

Lägesbilden bygger på underlag från lokalpolisområden. Problembilden bedöms bland annat utifrån graden av utsatthet baserat på förekomst av hot, utpressning eller våldshandlingar i offentlig miljö som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel, utåtagerande missnöje mot samhället och de boendes benägenhet att delta i rättsprocessen.

Källa: Polisen

Fakta

27 utsatta områden:

Gamlegården, Kristianstad. Grantorp/Visättra, Huddinge. Råslätt, Jönköping. Skiftinge, Eskilstuna. Vårby, Huddinge. Årby, Eskilstuna. Andersberg, Halmstad. Brandbergen, Haninge. Bredäng, Stockholm. Bäckby, Västerås. Finnsta, Järfälla. Fisksätra, Nacka. Fröslunda, Eskilstuna. Gårdsten, Göteborg. Hagsätra/Rågsved, Stockholm. Hisings Backa, Göteborg. Hässelby/Vällingby, Stockholm. Karlslund, Landskrona. Navestad, Norrköping. Saltskog, Södertälje. Sångvägen, Järfälla. Hagalund, Solna. Hageby, Norrköping. Jordbro, Haninge. Skogås, Huddinge. Storvreten, Botkyrka. Vårberg, Stockholm.

15 riskområden:

Biskopsgården, Göteborg. Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg. Gottsunda, Uppsala. Kronogården/Lextorp/Sylte, Trollhättan. Oxhagen/Varberga, Örebro. Södra Sofielund (Seved), Malmö. Söder, Helsingborg. Tjärna Ängar, Borlänge. Araby, Växjö. Fornhöjden, Södertälje. Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö. Rissne/Hallonbergen, Solna. Valsta, Sigtuna. Tynnered/Grevgården/Opaltorget, Göteborg. Tureberg, Sollentuna.

17 särskilt utsatta områden:

Rinkeby/Tensta, Stockholm. Hjällbo, Göteborg. Husby, Stockholm. Alby, Botkyrka. Bergsjön, Göteborg. Hallunda/Norsborg, Botkyrka. Hammarkullen, Göteborg. Hovsjö, Södertälje. Lövgärdet, Göteborg. Norrby, Borås. Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö. Ronna/Geneta/Lina, Södertälje. Skäggetorp, Linköping. Vivalla, Örebro. Fittja, Botkyrka. Hässleholmen/Hulta, Borås. Rosengård, Malmö.

Källa: Polisen.

Fakta

De fyra helt nya områdena på polisens lista finns i polisregion Stockholm och Öst. Det rör sig om Saltskog i Södertälje, Hagalund i Solna samt Hageby i Norrköping och Årby i Eskilstuna.

Vidare har Hovsjö i Södertälje gått från ett så kallat riskområde (nivå två av tre på polisens bedömningsgrad) till ett "särskilt utsatt område".

Av de sex områdena som tas bort från listan hör fyra till Stockholm: Älvsjö/Solberga, Östberga, Edsberg samt Termovägen.

Även Lagersberg i Eskilstuna försvinner från listan, samt Charlottesborg i Kristianstad.

Övriga områden som sett en positiv utveckling men fortsatt finns med på listan är Södra Sofielund i Malmö, Karlslund i Landskrona. Biskopsgården på Hisingen samt Gottsunda i Uppsala.

Källa: Polisen