KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Eltimmerbilar ska minska skogsbrukets utsläpp

Många förändringar behöver ske samtidigt för att skogsbrukets vägtransporter ska bli fossilfria, säger projektledaren Anna Pernestål vid Skogforsk. Bild: Scania/TT

Klimat (TT)

Av skogsbrukets koldioxidutsläpp står dess vägtransporter för cirka hälften. Nu ska vägtransporterna elektrifieras i ett samarbete mellan flera branschaktörer. ”Engagemanget är stort”, säger projektledaren Anna Pernestål.

155 miljoner kronor satsas på projektet som leds av skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. I projektet deltar Scania, fem skogsbolag, flera transport- och teknikföretag samt forskningsaktörer.

– Engagemanget i branschen för att ställa om till fossilfria transporter är stort, säger Anna Pernestål, seniorforskare vid institutet och ledare för projektet.

Ett nytt sätt att tänka

Hon säger att branschen har insett att man behöver bli fossilfri och att det är något som man på allvar tar tag i. För det krävs flera pusselbitar som behövs läggas ihop, enligt Pernestål.

– Man kan inte tänka att man tar en dieselbil och ersätter den med en ellastbil. Man behöver tänka på ett helt annat sätt i logistiksystemet.

En sak är laddstolpar, och att elen är tillgänglig.

– Skogsbrukets transporter går vanligtvis inte på E4:an, utan de går utspridda över hela landet. Det blir en extra stor utmaning för oss.

Logistik och planering är en annan pusselbit – hur lastbilsflottan används. Pauser behöver kanske planeras in på ett annat sätt för att hinna ladda, eller så behöver lagren finnas på andra ställen, förklarar Pernestål.

Eller:

– I dag kör ofta samma fordon hela vägen från skogen fram till industrin. Där kanske man behöver tänka att man har några fordon som hämtar virket i skogen och som lastar om och så kör andra fordon på motorvägen till industrin.

Testas runtom i Sverige

Affärsmodeller är en annan faktor som projektet ska ta i beaktande. Ellastbilarna kommer till exempel att bli dyrare att köpa, men billigare per kilometer som man kör.

– Det betyder att man kanske behöver ha andra ersättningsmodeller, säger Pernestål.

Eftersom vägar, geografi och klimat skiljer sig runtom i landet ska systemen testas på sju olika platser i Sverige, från Småland till Västerbotten.

– I projektet kommer våra partner testa och köra ellastbilar i riktig drift och transportera timmer. Runt omkring det kommer vi att bygga upp laddinfrastrukturen så att man kan ladda när och där man behöver den.

Att aktörer från alla delar i värdekedjan eller i systemet deltar i projektet tror Pernestål är en framgångsfaktor.

– Jag tror att det här projektet kommer att lära oss väldigt mycket hur vi ska ställa om skogsbrukets transporter. Sedan kommer det förstås att behövas mer investeringar för att göra omställningen.

Sofie Fogde/TT

Anna Pernestål, seniorforskare vid skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och ledare för projektet. Bild: Skogsforsk/TT

Fakta

Skogsbruket står för nära 20 procent av Sveriges godstransporter på väg, vilket gör sektorn till Sveriges största köpare av vägtransporter.

Totalt genomförs cirka två miljoner vägtransporter årligen i skogsbruket, och på en normal virkestransport lastas i snitt runt 64 ton.

Medeltransportavståndet är cirka 90 kilometer.

Källa: Skogforsk

Fakta

Projektet inleds i november 2023 och avslutas hösten 2026.

I projektet deltar Skogforsk, Scania, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SCA, Holmen, Closer, LBC Frakt, Dalafrakt, Virkeslogistik Mellansverige, VSV Unite, Alltransport Östergötland, OP Höglunds, Nimbnet, Zelk Energy, Bevr, Biometria, KTH och Uppsala universitet.

Statliga innovationsmyndigheten Vinnova skjuter till 67 miljoner kronor för projektet. För resterande belopp står projektdeltagarna i form av investeringar i bland annat fordon och utrustning samt arbetstid.

Projektets mål är att bidra till att 50 procent av de nya lastbilar som skogsbruket köper är elektrifierade år 2030.

En elektrifiering av 50 procent av lastbilstransporterna skulle motsvara minskade utsläpp av koldioxid på cirka 260 000 ton per år, bedömer Skogforsk.

Källa: Skogforsk