DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Innovationsföretagen: Konsultmäklare kringgår lagen om offentlig upphandling

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen. Bild: Pressbild

Upphandlingar via så kallade konsultmäklare i offentliga upphandlingar ökar, visar nya siffror från Innovationsföretagen.

Upplägget leder till att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn och innebär ett kringgående av lagen om offentlig upphandling, menar man.

– Innovationsföretagens undersökning visar att marknaden för konsultmäklare fortsätter att öka. Kunskapen om problemen med mellanhandsupplägget är fortfarande för låg. De nya siffrorna för 2022 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,6 miljarder kronor. Det är en sexdubbling sedan 2013, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen, i ett pressmeddelande.

Innovationsföretagen: Fenomenet konsultmäklare fortsätter att öka – underminerar upphandlingsprocessen