DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Unga chefer mår sämre än äldre: ”Större prövning”

Gengrebild Bild: Mostphotos

Unga chefer är ofta drivna och motiverade. Men de mår ofta sämre än sina äldre kollegor, och riskerar utbrändhet i större utsträckning. Det visar ny forskning.

Sverige är det land i Europa som har lägst andel unga chefer, endast var fjärde chef är under 40 år. Bland de unga som arbetar som chef visar dessutom en undersökning av fackförbundet Vision att över hälften funderar på att sluta till följd av bristande stöd och en ohållbar arbetssituation.

Umeå universitet och Karolinska Institutet har undersökt arbetssituationen för chefer mellan 19 och 29 år.  Hanna Irehill, forskare i psykologi vid Umeå universitet, som arbetar med forskningsprogrammet Ung i arbetslivet, menar att det kan vara svårt att gå in som chef utan ha tidigare ledarskapserfarenhet.

”Våra analyser visar att denna prövning blir än större för unga chefer då åldern inte stämmer överens med förväntningarna. Det innebär att unga chefer behöver överbrygga dessa förväntningar genom att på olika sätt visa sin duglighet både uppåt och neråt i organisationen. Detta tar sig bland annat uttryck i många arbetstimmar och svårigheter att koppla av från arbetet under ledig tid, något som står i kontrast till att unga idag prioriterar sin fritid högt” skriver hon.

Guide ska förebygga psykisk ohälsa hos unga chefer