Här stiger priser på fritidshus mest

Bild: JOHAN HALLNÄS/TT

Bostad (TT)

Inför sommaren fortsätter fritidshusen att stiga i pris, ungefär som resten av bostadsmarknaden.

– En generell observation är att uppgången är bred, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Totalt sett har fritidshusen stigit med 15 procent i genomsnitt under de senaste tolv månaderna jämfört med föregående tolvmånadersperiod, enligt Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings prisstatistik.

Toppar gör Gävle kommun, plus 36 procent, följt av Falkenberg och Huddinge. Statistiken kan vara något svajig eftersom antalet affärer är relativt få. Men bara kommuner med minst 25 affärer på ett år finns med i listan.

Följer trend

Gävlehusen började från relativt låg nivå, så där blir den procentuella uppgången större. Men även i dyrare områden, som Stockholms skärgård, Åre och västkusten är prisuppgångarna stora.

Marcus Svanberg förklarar uppgången, precis som den övriga bostadsmarknaden, med pandemin. Färre vill sälja och fler vill ha, när semestrandet på hemmaplan och boendet rent generellt har hamnat allt mer i centrum.

Statistiken visar den genomsnittliga uppgången senaste året, men enligt Marcus Svanberg har trenden snarast accelererat de senaste månaderna.

Flest i Roslagen

Fler har förmodligen också bosatt sig mer permanent i sina fritidshus.

– Det är en trend som visserligen pågått ganska länge, säger han.

Överlägset flest fritidshusaffärer, drygt 600 det senaste året, har gjorts i Norrtälje kommun med Roslagen utanför fönstret. Där är den genomsnittliga prisuppgången nästan 22 procent på ett år.

Dyrast är det i Värmdö, öster om Stockholm. Där har priserna stigit i nivå med snittet för riket, runt 15 procent.

Sämre drag har det varit i exempelvis Strömstad, en kommun som drabbats hårt av den stängda gränshandeln i pandemin. Här har priserna på fritidshus "bara" stigit med i snitt 5-6 procent, ungefär lika mycket som i Uppsala och Sundsvall. Allra lägsta prisökningen bland kommunerna på listan med tillräckligt många affärer hamnar värmländska Torsby, plus en procent senaste tolvmånadersperioden.

Olle Lindström/TT