Kostnader sjönk vid flytt från Stockholm

Delar av Tillväxtverket finns i Östersund. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Samhälle (TT)

Flytten av myndigheter från Stockholm har haft vissa positiva effekter, visar Riksrevisionens granskning. Däremot fortsätter andelen statligt anställda att växa i huvudstaden.

Riksrevisionen har bland annat tittat på hur det gått när myndigheter flyttat delar av sina verksamheter från Stockholm. Man konstaterar att 6 000 befintliga arbetstillfällen har bibehållits och att 4 000 nya utanför Stockholm har skapats – relativt få men viktiga i vissa delar av landet, exempelvis Gotland och Arvidsjaur.

Riksrevisionen pekar även på att kostnader för lokaler och personal varit lägre jämfört med i Stockholm. Även personalomsättningen har varit lägre.

"En förutsättning för detta har varit att myndigheterna placerats i regioner med tillräckligt stort arbetskraftsutbud, men tillräckligt långt bort från storstäderna för att attrahera medarbetare som antingen bor i regionen eller flyttar dit", skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Man ser däremot att "koncentra­tionen av statliga jobb i Stockholmsregionen har ökat något" under åren 2004-2020.

"Om regeringen vill uppnå en jämnare fördelning av statliga jobb över hela landet behövs det mer kraftfulla åtgärder", säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Malin Johanson/TT