BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

”Fungerande logistik en avgörande pusselbit”

Genrebild. Bild: Johan Nilsson/TT

Genomför godstransportstrategin, uppmanar Nils Paul, expert på infrastruktur på Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Altinget.

”Tillförlitliga godstransporter stärker näringslivsklimatet och får företag att investera i Sverige. Regeringen, som säger sig vilja prioritera godstrafik för jobb och tillväxt, borde ge därför ge strategin en välbehövlig nystart med konkreta målsättningar”, skriver han.

Strategin kan ge många positiva effekter:

”Med många nya industrietableringar om hörnet och ökat transportbehov är fungerande logistik en avgörande pusselbit”, skriver Nils Paul.

Altinget: ”Är det ändamålsenligt att upphandlade regionaltåg med mycket få passagerare ges prioritet före frakt?”