DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Debatt: Sverige måste utbilda för kunskapsekonomin

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Forskare och innovatörer som inte förstår hur viktiga rättigheter är riskerar att ingå dåliga avtal, skriver Christina Wainikka i en debattartikel i UNT.

För att säkra Sveriges position som en konkurrenskraftig kunskapsnation måste vi utbilda fler studenter om kunskapsbaserade tillgångar och avtalsreglering av dessa. Svenskt Näringsliv föreslår därför tre förändringar.

En är att kursinnehållet måste täcka fler än en immaterialrättighet. Det immaterialrättsliga systemet är komplext och det går inte att säga att bara vissa rättigheter är av betydelse för olika yrkeskategorier, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv, i UNT.

Upsala Nya Tidning: Sverige måste utbilda för kunskapsekonomin