DEN SVENSKA EKONOMIN

Ledare: Vakna politiker! Välfärden står inför ett stålbad

Bild: Fredrik Persson/TT

Välfärden står inför ett stålbad nästa år om inget görs, men få pratar om det i valrörelsen, skriver Anna Dahlberg på Expressens ledarsida.

På senare tid har partierna kommit med utspel för att kompensera väljargrupper för att möta utmaningarna med höjda priser för el, drivmedel och mat.

Men prisökningar slår hårt också mot välfärden och den största kostnadsbomben är pensionsskulden, skriver Anna Dahlberg, och menar att ett stålbad är att vänta om inget görs.

”Så hur ska det växande välfärdsbehovet täckas? Fler behöver jobba heltid, pensionärer måste lockas tillbaka till arbete, arbetslinjen behöver stärkas och sjukfrånvaron minska, fler utrikesfödda kvinnor måste komma i arbete, äldreomsorgslyftet behöver permanentas och fler gymnasister och arbetslösa förmås att läsa till undersköterskor”, skriver hon.

Expressen ledare: Vakna politiker! Välfärden står inför ett stålbad