SVERIGES ENTREPRENÖRER

Ledare: Entreprenörskap dör utan rätt drivkrafter

Pernilla Nyrensten, avgår som vd för det börsnoterade företaget RevolutionRace som tillverkar frilufts- och fritidskläder. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Senaste börssvängningar i Revolution Race och New Wave visar vikten av entreprenörsdrivna företag i Sverige. Men entreprenörens drivkrafter behöver också främjas av ett gynnsammare företagsklimat, skriver Henrik Westman i en DI-ledare.

Det senaste aktiekursraset i Revolution Race efter Pernilla Nyrenstens vd-avhopp illustrerar hur viktig entreprenören är för att ett företag ska lyckas. Omvänt kan rusningen i New Wave-aktien som ett tecken på investerarnas starka tilltro till vd Torsten Janssons entreprenöriella förmågor.

För att främja liknande entreprenörsdrivna företag nu och i framtiden krävs även rätt förutsättningar, skriver Westman.

"Ett välmående näringsliv behöver en stark rättsstat, väl fungerande bolagsstyrning, mellanmänsklig tillit och tillgång till riskvilligt kapital. Det krävs också ett skattesystem som uppmuntrar, inte bromsar, företagande."

Under åren har slopandet av arvsskatten och förmögenhetsskatten banat väg för ett mer gynnsamt företagsklimat. Men Socialdemokraternas senaste hot om högre skatter för fåmansbolag blottar partiets skadliga syn på entreprenörer och företagande.

"Sverige behöver fler entreprenörer som Torsten Jansson och Pernilla Nyrensten, personer som vågar satsa", skriver Henrik Westman.

Dagens industri: Entreprenörskap dör utan rätt drivkrafter