CORONAVACCINERINGEN

Studie: Lägre risk att dö efter fjärde dosen

Studien från Umeå universitet genomfördes för att ta reda på vilken effekt den fjärde dosen hade på de allra äldsta och sköraste. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hälsa (TT)

Risken att dö minskade för äldre och sköra personer efter den fjärde vaccindosen, visar ny svensk forskning.

Forskarna hoppas nu att kunskapen ska öka kring om det behövs fler påfyllnadsdoser.

– Vi ville försöka förstå vilken effekt den fjärde dosen hade på de allra äldsta och sköraste, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och en av huvudförfattarna till studien.

Forskarna följde personer över 80 år och personer på särskilt boende under fyra och en halv månads tid, med hjälp av nationella register.

Studieförfattarna jämförde dödstalen hos de som tagit tre doser med de som tagit fyra doser.

Mellan dag 7 och 60 efter att 80-plussarna fått sin fjärde dos löpte de 71 procent lägre risk att dö än de som bara hade fått tre doser. Hos de på särskilt boende var siffran 39 procent. Efter två månader verkade dock sprutans skydd minska något och risken var då 54 procent lägre för 80-plussare, respektive 27 procent för de på särskilt boende.

Enligt forskarna kan studien dock ha begränsats av att en del av de personer om fick den fjärde dosen förmodligen var i bättre hälsotillstånd än de som bara fått den tredje dosen. Det kan innebära att effekten av den fjärde dosen kan vara något överskattad.

Räknar alla dödsfall

En skillnad från tidigare studier om fjärde dosen är att forskarna räknade med alla typer av dödsfall.

– Tidigare studier kollade bara på personer med bekräftad smitta. Det kan dock bidra till begränsningar då de äldsta inte alltid uppvisar symtom och alla läggs inte in på sjukhus, säger Marcel Ballin.

Samtidigt innebär det även att personer som inte dött av eller med covid-19 kommer med i statistiken. Marcel Ballin menar dock att deras resultat stämmer relativt väl överens med tidigare studier från Israel och Kanada där man räknat med dödsfall efter bekräftad smitta eller sjukhusinläggning på grund av covid-19.

"Kan öka kunskapen"

Nu hoppas Ballin och hans kollegor att deras studie – tillsammans med andra – kan bidra till det kunskapsunderlag som används vid utformandet av rekommendationer.

– Det här (studien) bör ses som en bit i det stora pusslet. Vi hoppas att det hjälper för att öka kunskapen kring om det behövs fler påfyllnadsdoser och när de i så fall ska ges.

Han tycker även att det är positivt att de första vaccinen som gavs under pandemin fortsatt verkar ha viss effekt och kan minska risken för allvarlig sjukdom. Detta trots att viruset muterat flera gånger.

Alexzandra Persson/TT

Fakta

Studien är en observationsstudie som baserar sin data på nationella registerdata från Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån, och det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.

400 000 personer som var 80 år och äldre, samt 25 000 personer som bodde på särskilda boenden studerades under perioden januari till maj 2022. Risken att avlida – oavsett orsak – jämfördes hos personer som fått sin fjärde dos vaccin mot covid-19 jämfört med de som vid samma tid hade fått tre doser.

Studien genomfördes av Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet och delad förste författare till studien, Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet samt delad förste författare och medförfattaren Anna Nordström, adjungerad professor i folkhälsa.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Regional Health - Europe.

Källa: Umeå universitet