DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Gärna vinst till skolor som levererar

Rear view of elementary school pupils running outside Bild: Monkey Business Images

Borgerliga skolpolitiker måste utveckla regelverken så att sambandet blir tydligare mellan vinst och goda resultat, skriver Karl Sigfrid i en SvD-ledare.

Vinstdrivande skolor är inte ett problem, men inte heller en garant för bra kvalité. Uppgiften för borgerliga skolpolitiker är att utveckla regelverken så att sambandet blir tydligare mellan vinst och goda resultat.

”Om det inte finns ett tydligt samband mellan vinst och prestation behöver spelreglerna förändras. Egennyttan, som består i ägarnas ekonomiska avkastning, måste kopplas till allmännyttan, det vill säga elevernas kunskapsutveckling”, skriver Karl Sigfrid i SvD och menar att de rödgröna inte kommer att göra jobbet eftersom de inte vill att friskolesystemet ska bli bättre, utan att det ska försvinna.

Karl Sigfrid: Gärna vinst till skolor som levererar