DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Återhämtningen av utländska turister dröjer

De utländska turisterna har ännu inte kommit tillbaka till Sverige, visar en prognos från Visita.

Efter två somrar med pandemi och restriktioner som drabbade hotellen negativt kan de återigen välkomna gäster utan begränsningar.

Men det kommer vara en bit kvar till nivåerna före pandemin, sommaren 2019, och de totala gästnätterna kommer minska med 5 procent under sommaren i år jämfört med 2019, enligt Visita.

– Den totala återhämtningen dröjer ytterligare eftersom de utländska gästerna ännu inte hittat tillbaka, säger Thomas Jakobsson, chefekonom på Visita, i ett pressmeddelande.

Återhämtningen av utländska sommargäster dröjer