DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Resebranschen rasar mot nytt EU-förslag: ”Valfläsk”

Didrik von Seth, vd för Svenska Resebranschföreningen. Bild: Pressbild, AP Photo/Jean-Francois Badias, Mostphotos

Ett nytt förslag vill försvåra resebolags rätt till förskottsbetalningar. Branschen menar att EU går alldeles för långt i sin detaljreglering. ”Detta försämrar för både konsumenter och researrangörer”, säger Didrik von Seth, vd för Svenska Resebranschföreningen, till TN.

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag om att införa förändringar i reglerna om paketresor. Bland annat vill EU-kommissionen införa en begränsning av förskottsbetalning för paketresor till enbart 25 procent av paketresans värde. Den återstående betalningen ska heller inte få begäras in tidigare än 28 dagar före resans början. Dessutom vill EU-kommissionen utvidga begreppet paketresor så att fler omfattas. Men resebranschen är upprörd över förslaget.

– Det är uppenbart att politikerna vill visa handlingskraft inför EU-valet med denna ’kraftfulla’ åtgärd. Men detta är valfläsk som försämrar för både konsumenter och researrangörer, säger Didrik von Seth, vd och generalsekreterare för Svenska Resebranschföreningen.

Didrik von Seth, vd för Svenska Resebranschföreningen. Bild: Pressbild

Bakgrunden till EU-kommissionens förslag är problemen som uppstod efter Thomas Cooks konkurs hösten 2019 och när pandemin bröt ut. Men branschen menar att det var två extrema händelser där konsumenterna med tanke på omständigheterna klarade sig relativt bra.

– Med facit i hand kom konsumenterna väl ut och i princip alla fick pengarna återbetalade. Väldigt få kunder drabbades, säger Didrik von Seth.

Även branschorganisationen Visita är starkt kritiskt till förslaget. Visita skriver i sitt remissyttrande att det finns risk att företag inom besöksnäringen avstår från att expandera och utveckla sin verksamhet för att slippa riskera att omfattas av direktivet. Förskottsbetalningar är mycket viktiga för besöksnäringen och för många företag är de avgörande för att kunna driva, planera och utveckla verksamheten.

– Förslaget att minska möjligheten att ta ut förskottsbetalning drabbar besöksnäringens företag brett. Det kommer att bli svårare att arrangera paketresor och leda till att resorna blir dyrare när företagen måste kompensera för kostnadsökningar och ökat risktagande, säger Sofia Råsmar, näringspolitisk expert med EU-inriktning på Visita, till TN.

Oscar Sundås

Sveriges Bussföretag understryker att förändringarna i paketresedirektivet innebär att ytterligare regelbördor läggs på företagen.

– Begränsningen av möjligheten att ta in förskottsbetalningar kommer att skapa problem med likviditeten, vilket främst drabbar små arrangörer. Resenärer som köper paketresor har redan idag ett otroligt starkt konsumentskydd, mycket större än vid andra typer av tjänsteköp. Det är inte rimligt att företagen då ska beläggas med ett ännu mer långtgående ansvar, säger Oscar Sundås, branschutvecklare på Sveriges Bussföretag, till TN.

Sofia Råsmar, näringspolitisk expert med EU-inriktning på Visita. Bild: Anders Sjoeden

Branschorganisationerna lyfter också fram en annan del i EU-kommissionens förslag där konsumenterna ska ges rätt att boka av resor om det uppstår extraordinära händelser i deras närområde. Idag gäller denna rätt enbart om det uppstår problem på resmålet.

– Det är inte rimligt att arrangören ska tvingas ansvara för detta. Det finns redan idag tillräckligt med skydd för konsumenterna för den typen av händelser i form av olika försäkringar, säger Didrik von Seth.

Sveriges Bussföretag vill se förslaget om den utökade avbokningsrätten helt skrotat.

– En bussresearrangör kan ha mellan tio och tjugo olika påstigningsplatser över ett stort geografiskt område och att händelser på var och en av dessa ska kunna vara grund för kostnadsfri avbokning är helt orimligt, säger Oscar Sundås.

Enligt Didrik von Seth kan EU-kommissionens förslag leda till att europeiska resebolags konkurrenskraft försämras eftersom företag utanför EU slipper de nya pålagorna.

– Förslaget är fullständigt kontraproduktivt och motverkar EU:s ambitioner att stödja små och medelstora företag, säger han.

Branschorganisationerna är besvikna på den svenska regeringens agerande i den här frågan och har uppvaktat justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– Vår regering har varit svag i sin ståndpunkt. Det är olyckligt att den inte har kritiserat förslaget hårdare. Vi efterlyser ett större stöd av vår regering, säger Sofia Råsmar.

Didrik von Seth håller med om att den svenska regeringen har haft en alldeles för avvaktande syn på EU-kommissionens förslag. Han betonar att Finland och Danmark redan har satt ner foten mot förslaget.

– EU ska inte bestämma hur ett avtal ska se ut mellan näringsidkare och konsumenter i Sverige. EU går för långt i sin detaljreglering och den svenska regeringen måste reagera, säger Didrik von Seth till TN.