DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

”Försäkring hämmar respekten för upphandlingsregler”

Det är stötande att kommuner tecknar försäkringar mot upphandlingsskadeavgift, skriver tre representanter för näringslivet i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Upphandlingslagstiftningen syftar till att främja konkurrens och motverka korruption, jäv och andra oegentligheter. Att det hos samtliga aktörer finns en respekt för upphandlingssystemet är av största vikt.

Därför är det en högst oroväckande trend är att upphandlande myndigheter tecknar försäkringar som skyddar dem mot sanktionsavgifter om de bryter mot upphandlingsreglerna, menar Ulrica Dyrke, Almega, Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv och Magnus Johansson, Företagarna, i debattartikeln i Dagens Samhälle.

”Försäkring hämmar respekten för upphandlingsregler”