DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Företagare: Upphandlingar ofta onödigt krångliga

Bild: Mostphotos

Upphandlingsunderlagen är ofta onödigt krångliga och fokuserar för mycket på pris, skriver två företagare i en debattartikel i Upphandling 24.

Det går att göra många förbättringar i upphandlingsunderlagen, menar företagarna Karl Johan Börjeson och Daniel Schönström.

De anför att ofta så är upphandlingarna onödigt krångliga och detaljerade. Dessutom fokuserar de alldeles för mycket på pris.

”Så låt upphandlingsunderlagen innehåll vissa grundkrav och överlåt till anbudsgivarna komma med inspel och förslag. Då kan vi verkligen prata om innovation, omställning och ökad kvalitet – och mena allvar”, skriver de i Upphandling 24.

UH24: ”Innovationskraften missgynnas”