DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Fler får vänta länge på vård

Effekterna av pandemin är fortsatt "påtagliga" för vården, enligt Socialstyrelsen. Arkivbild. Bild: Bertil Ericson/TT

Vård (TT)

I spåren av pandemin har antalet personer som väntar på vård ökat – och allt fler får även vänta länge.

Inom specialistvården ökade antalet patienter som väntar på vård med 25 procent i fjol.

I december 2021 väntade omkring 465 800 patienter på sitt första besök i specialistvården och cirka 163 600 väntade på operation (eller annan åtgärd). Det är en ökning med en fjärdedel från januari till december 2021.

Enligt Socialstyrelsen hade fyra av tio patienter väntat längre än 90 dagar, det vill säga längre än inom ramen för vårdgarantin, på sin operation. För ett första besök inom specialistvården hade 28 procent väntat mer än 90 dagar.

"De väntetider vi nu ser beror sannolikt på både nya patienter och patienter med uppdämda vårdbehov som ackumulerats över tid", säger Sevim Barbasso Helmers som är utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Flest patienter väntade på besök i ögonsjukvården samt öron-näsa-halssjukvården. För de som väntade på operation var köerna längst inom ortopedin och allmän kirurgi.

Socialstyrelsen ser däremot en positiv utveckling under den senare delen av 2021 med fler specialistbesök och operationer under december än under samma period 2017-2019.

"Vi kommer att fortsätta att följa om utvecklingen håller i sig och vilka effekter det får på väntetiderna", säger Sevim Barbasso Helmers.