KRIGET I UKRAINA

Här är Zelenskyjs tal till riksdagen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talar till Sveriges riksdag. Bild: Paul Wennerholm/TT

Ukrainakriget (TT)

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har via länk talat till ledamöterna i Sveriges riksdag. Här är talet i sin helhet.

"Herr talman, det är en ära att få den här möjligheten att tala till er. Jag skulle också vilja välkomna statsministern, riksdagsledamöterna och regeringsmedlemmarna.

Den blågula flaggan är nu kanske den mest populära i världen eftersom den kopplas ihop med frihet för människor i olika länder och i olika delar av världen. Det blåa och det gula är inte bara Ukrainas färger utan även Sveriges och det är naturligtvis ingen slump. Det är ödet.

Vi står enade för frihet, för människors liv i fred och alla människors värdighet, för rättvisa och en varsam syn på världen som vi lever i. Därför är det inte ologiskt att Sverige är ett av de länder som har gett Ukraina mest stöd i det nuvarande läget. Vi är mycket tacksamma för det.

Det har gått en månad sedan Ryssland inledde det fullskaliga kriget mot vårt land. Det är en mörk, svart månad som saknar motstycke sedan andra världskriget – med omfattande förstörelse och krigsförbrytelser.

Listan över döda räknas i tusentals, tiotals samhällen och städer har förstörts och den ryska militären skiljer inte på militära och civila mål. De förstör bostadsområden, sjukhus och beskjuter till och med förskolor med raketartilleri. De har förstört utbildningsbyggnader och skolor, bombat universitet och högskolor.

De förstör all den infrastruktur som är ett viktigt stöd för oss, även lagerlokaler med livsmedel och läkemedel. De har tagit över två kärnkraftsanläggningar, gett sig på kemiska produktionsanläggningar och använt fosforbomber. Vuxna och barn dör.

Varför gör Ryssland detta? Varför riktas detta terrorangrepp mot oss? Varför måste de trycka ner och förslava ett annat land och dess befolkning?

Mina damer och herrar, det svenska folket. Dagens Europa, som har varit fredligt under väldigt många år, är grundat på tydliga principer. Man får inte med våld eller tvång revidera gränser. Alla länder har rätt att välja sin egen framtid, utan tvång eller påtryckningar från diktaturer. Utifrån de principerna har vi haft en era av samarbete och fred – fram tills det att den ryska ledningen, i enlighet med andra totalitära ideologier, bestämde sig för att helt avskriva den utveckling vi har sett det senaste århundradet.

Om Ukraina inte försvarade sig och försökte skydda sig skulle allt detta gå förlorat. Allt det som vi värdesätter, allt det som ert folk värdesätter, som människor i alla fria länder värdesätter. Det skulle innebära att alla Rysslands grannar lever i fara, även ni.

Det är bara vatten som skiljer er från dessa tankegångar och man har redan i medier och sändningar från rysk sida diskuterat hur man skulle kunna ockupera Gotland, er ö, och kontrollera den under årtionden. Det har visats på rysk tv. Man visar hur det skulle se ut om ryska armén drog in. Om de kom dit skulle de kunna täcka upp för ytterligare anfall i Östersjön, de skulle kunna gå vidare.

De vill begränsa friheten i Europa. Det är en grundläggande utmaning för europeiska försvarssystem och övriga system. Se bara vad den ryska armén gör i vårt land. Åtta år av krig i öst med ockupationen av Krim och med förtryck, tortyr och övergrepp där man slår ned mot alla uttryck för frihet och mångfald.

En månad med fullskaligt krig. Ondskefulla bombningar i likhet med det vi såg i Syrien. Barn och vuxna kidnappas och förs till Ryssland. Våldtäkter i bostadsområden och ryska soldaters plundring. Tusentals bostäder har förstörts, tio miljoner människor befinner sig på flykt och flera miljoner har tagit sig till övriga Europa.

Jag vet att de ukrainska flyktingarna kommer att återvända så snart Ryssland lämnar vårt land och så snart vi har återskapat freden i vårt land.

Mina damer och herrar. Sverige var ett av de allra första länder som bidrog med stöd till Ukraina. Ert stöd är helhjärtat, det är baserat på värderingar och kärleken till frihet och det bygger på symboler kring det blåa och det gula. Alla vet vad Sverige eftersträvar och den här månaden har vi visat tydligt vad Ukraina är berett att göra.

Vi kämpar mot kriget tillsammans. Vi måste göra allt vi kan för att få Ryssland att söka fred. Det var ett historiskt beslut när Sverige beslutade sig för att skicka vapen till Ukraina, vi är mycket tacksamma för det. Vi är tacksamma för ert rimliga synsätt, ert perspektiv. Sveriges stödjer sanktioner, en policy som är nödvändig för att nå fred, för inget annat språk än effektiva sanktioner kan få den ryska ledningen att förstå.

Men för att det ska bli fred snabbare måste sanktionspaket godkännas varje vecka. Inte ett enda fat rysk olja, inga fartyg från Ryssland i era hamnar, ingen verksamhet från era företag i Ryssland. Man måste utnyttja de möjligheter som finns.

Medvetna handlingar av den ryska armén syftar till att förstöra våra städer och angripa våra medborgare. Från europeiskt håll måste alla bemöta detta med största allvar och stort ansvar. Den fria världen måste agera.

Den ryska armén har gjort det till sitt kännetecken att helt utplåna städer, döda civilbefolkning och använda sig av fosforbomber. Vi måste försäkra oss om att det inte blir en segerstrategi. Krigsförbrytelser måste straffas och de som ger order om att döda människor måste ställas inför tribunaler så att vi försäkrar oss om att inget annat land får för sig att man kan genomföra sådana här handlingar och helt förstöra grannländer utan straff.

Jag är övertygad om att vi gemensamt kommer att återupprätta freden och det är därför vi måste fundera över hur man kan återskapa och bygga upp Ukraina igen efter kriget. Den dagen kommer att komma. Jag vill att svenska företag, svenska arkitekter, svenska staten och det svenska folket ska delta. Ukraina var vackert. Det kommer att bli ett storslaget land, vi ska bygga upp det för människors skull, för vårt lands utvecklings skull och för Europas skull.

Vi vill välkomna er att visa världen och kommande generationer att krig inte ger några resultat. Det är freden som ger goda resultat. Sverige är det första land som vi föreslår det här projektet för. Man kan ha vänorter, vänbranscher och hjälpa till med återuppbyggnaden. Jag är övertygad om att ert land, era handlingar, er kärlek till ert land och ert sätt att organisera samhället skulle vara till mycket stor nytta för oss.

Våra medborgare och alla som försvarar vårt land har redan gjort mycket för att slå vakt om våra gemensamma europeiska värderingar, vårt gemensamma europeiska hem. Vi slåss inte bara för människorna i Ukraina utan för Europas säkerhet.

Vi har bevisat att vi förtjänar att vara fullvärdig medlem i EU. Processen är i gång, det är dags att gå vidare med beslutet. Jag är övertygad om att ni kommer att stödja oss även i det avseendet. Tack Sverige. Slava Ukraini – ära åt Ukraina."

Fotnot: Talet simultantolkades till engelska och vidare till svenska. TT:s text bygger på den svenska tolkningen och har bearbetats något. Texten speglar helheten i talet men överensstämmer inte ordagrant med Volodymyr Zelenskyjs formuleringar.

Sofia Eriksson/TT