KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Brist på laddstolpar kan hindra lastbilselektrifieringen

Bild: Dan Boman 2020

Bristen på laddinfrastruktur håller tillbaka elektrifieringen för eldrivna lastbilar. Det kan tvinga Scania att revidera sin ambitiösa omställningsprognos för 2030, skriver SvD Näringsliv.

Anders Williamsson, chef för Scanias Industriella verksamhet, berättar för tidningen om de miljarder som bolaget lägger på en ny testbana och uppförandet av en ny fabrik för montering av batterier i Södertälje.

Trots satsningarna står det klart att lastbilar har större uppförsbacke i omställningen. Till skillnad från personbilar är infrastrukturen för laddstationer inte lika utbredd för lastbilar, särskilt inte då de kräver en väldigt hög laddeffekt.

– En lastbil måste klara att ladda för 4,5 timmars körning på 45 minuter och då krävs väldigt hög laddeffekt, säger Anders Williamsson.

Sektorns förutsättningar gör att försäljningen av förbränningsmotorer förblir lönsamma även för de kommande 10-15 åren. Vidare riskerar Scanias prognoser om att hälften av de lastbilar bolaget säljer under 2030 blir eldrivna, att utebli

– Det har vi sagt, men jag tror att det blir en lägre tillväxt än väntat, säger Anders Williamsson.

SvD Näringsliv: Scania varnar för hot mot elektrifieringen