DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Utlänningar fyller luckor på byggarbetsplatser

Utländsk arbetskraft äntrar Sverige för byggjobb. På bilden bygget av Northvolts fabrik i Skellefteå. Arkivbild. Bild: Erland Segerstedt/TT

Arbete (TT)

Byggindustrin skriker efter folk. Och det är utlänningarna som fyller luckorna.

I fjol kom ovanligt många personer för att arbeta i Sverige, visar ny statistik.

Cirka 55 000 personer kom i fjol till Sverige för att jobba som utstationerade av utländska arbetsgivare, enligt Arbetsmiljöverket som för register över alla anställda som skickats till Sverige av sina utländska arbetsgivare.

Det är en rejäl ökning jämfört med 2020 då antalet var ungefär 39 700, vilket förstås hänger ihop med pandemin som gjorde det svårare att resa över gränserna. Men även jämfört med 2019 är det en tydlig ökning, upp från då 41 500.

Inte förvånande

– Vi ser en uppåtgående trend. Och det är inte så förvånande med tanke på det stora infrastrukturprojekt vi har runt om i landet, speciellt i norr, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Och det syns tydligt i statistiken. Det är inom byggverksamhet som de utstationerade anställda dominerar och där ökningen är allra störst mellan 2020 och 2021, från närmare 20 000 till 34 000.

Trenden består

Och trenden bedöms bestå, tror Alfredsson.

– De här projekten i Norrland är inte över än på länge. Så bedömningen är ett fortsatt stort inflöde.

Storstäderna har i kraft av storlek mest utländsk arbetskraft. Klart störst är emellertid ökningen i Västerbotten som har bygget av batterifabriken i Skellefteå som dragplåster, upp från drygt 2 100 till över 6 100 i fjol. Även flytten av Kiruna stad drar byggfolk från utlandet. I Norrbotten är ökningen cirka 1 600 utländska arbetstagare till 6 050.

Ingen statistik

Statistiken över utstationerad arbetskraft i Sverige ger ingen heltäckande bild över hur många utlänningar som jobbar i Sverige, utan avser bara arbetskraft som är hitkommenderade av utländska arbetsgivare.

Hur många totalt det kan handla om finns det ingen statistik över.

Olle Lindström/TT