KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Miljardprojekt i Göteborg ska fånga in koldioxid

Bild: Frank Augstein

Ett industriprojekt i Göteborg ska ”fånga in” koldioxid storskaligt och lagra den i marken, skriver DI.

Koldioxid ska fångas in i stor skala från stora utsläppskällor i Göteborg med omnejd. CCS-projektet kallas Cinfra Cap och ska enligt DI har flera storföretag som intressenter.

– Inga beslut är fattade och mycket återstår inte minst för att klara finansieringen och sannolikt kommer det att krävas betydande ekonomiskt stöd från EU, staten och myndigheter. Men vi ser väldigt positivt på denna unika lösning som Göteborg och Sverige kan bli först i världen med, säger Karin Lundqvist, utvecklingsingenjör på Preem, till DI.

I projektet byggs en gemensam infrastruktur och enligt ansvariga kan de fullt utbyggda anläggningarna hantera cirka 2 miljoner ton koldioxid per år.

Carbon Capture and Storage, CCS, är en teknik där koldioxid från till exempel kolkraftverk och gaskraftverk avskiljs från rökgaser och lagras i marken.

DI: Kommer att kräva investeringar på uppemot närmare 3 miljarder kronor