FLYGBRANSCHENS FRAMTID

Flygtrafiken på 80-talets nivåer

2021 blev ännu ett år med kraftig påverkan på flygresandet. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Flyg (TT)

I fjol flög närmare tolv miljoner resenärer via Swedavias flygplatser, vilket är 70 procent färre jämfört med 2019, året före pandemin.

Återhämtningen under avslutningen av året var den starkaste sedan pandemins utbrott, men resandet ligger ännu kvar på nivåer som kan jämföras med tidigt 1980-tal.

Jämfört med pandemiåret 2020, som var opåverkat under årets första månader, ökade antalet resenärer med 16 procent under helåret 2021, enligt Swedavias flygstatistik.

"Trots höstens starka återhämtning och många ljuspunkter med viktiga satsningar och nyetableringar av våra kunder på framför allt Arlanda, blev 2021 ännu ett år med kraftig påverkan på flygresandet som ligger kvar på nivåer från tidigt 1980-tal", säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Många flög i jul

Under december flög 1,6 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser i landet.

Av dem var 1 059 000 utrikesresenärer och 530 000 inrikesresenärer. Det var totalt 44 procent färre jämfört med december 2019, året före pandemin.

Inledningen av december var svag på grund av nya restriktioner. Men inför och under jul- och nyårshelgerna var efterfrågan på flygresor hög, både för inrikes- och utrikesresor. Jämfört med december 2020 ökade flygresandet med 290 procent i december 2021.

Under 2021 var det trafiken till och från Europa som dominerade utrikestrafiken, med 7,5 miljoner resenärer. Resandet till övriga världen låg på drygt 380 000 resenärer.

Inrikesresandet uppgick till drygt 4 miljoner resenärer.

Svagare i januari

Köpenhamn, följt av Amsterdam och Frankfurt var de utrikesdestinationer som hade flest resenärer under 2021 från Arlanda, som står för den största delen av utrikestrafiken.

Sedan pandemins start för 22 månader sedan har flygresandet vid Swedavias flygplatser minskat med nära 58 miljoner resenärer.

"Även om återhämtningen bedöms fortsätta under 2022, så innebär det aktuella pandemiläget och ett säsongsmässigt svagt januari att vi förväntar oss en svagare utveckling under inledningen av året", säger vd Jonas Abrahamsson.

Fakta

Bromma Stockholm: 566 698 resenärer, +18 procent jämfört med 2020.

Göteborg Landvetter: 1 911 118 resenärer, +21 procent jämfört med 2020.

Kiruna: 120 677 resenärer, +9 procent jämfört med 2020.

Luleå: 476 294 resenärer, +13 procent jämfört med 2020.

Malmö: 661 507 resenärer, +26 procent jämfört med 2020.

Ronneby: 42 580 resenärer, -16 procent jämfört med 2020.

Stockholm Arlanda: 7 494 765 resenärer, +15 procent jämfört med 2020.

Umeå: 307 379 resenärer, +5 procent jämfört med 2020.

Visby: 189 482 resenärer, +54 procent jämfört med 2020.

Åre Östersund: 125 395 resenärer, -11 procent jämfört med 2020.

Totalt: 11 895 895 resenärer, +16 procent jämfört med 2020.

Källa: Swedavia