REGELKRÅNGLET

Stora konsekvenser av domstolsförhandlingarna i Pajala

Bild: Kim Kangas/TT

Kaunis Irons tillståndståndsprocess handlar om mer än ett beviljat tillstånd. ”Vår miljölagstiftning är alldeles för trög”, säger regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

Dagens miljöregelverk har haft negativa konsekvenser för många företag inom en rad olika branscher.

Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten, menar att det aktuella fallet i Pajala får en rad allvarliga konsekvenser. Bland annat blir kompetensförsörjningen svårare när framtiden för företagen är oviss.

Svenskt Näringsliv: Fem konsekvenser av domstolsförhandlingarna i Pajala