CORONARESTRIKTIONERNA

Uppmaningen till FHM: Ta fram riktlinjer nu

Carina Lindfelt, statepidemiolog Anders Tegnell från Folkhälsomyndigeten samt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Bild: Ernst Henry Photography/Erik Simander/TT/Sören Andersson

Ta fram stöd och riktlinjer. Det är arbetsgivarnas uppmaning till Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket inför återgången till arbetsplatserna. ”Det är bråttom”, menar Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv.

Under onsdagen genomfördes ett möte mellan Arbetsmarknadsdepartementet, berörda myndigheter och arbetsmarknadens parter om förutsättningarna inför återgång till arbetsplatserna. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att hemarbetet ska fortsätta september ut.

– Men sedan då? Det finns inga råd och rekommendationer till företagen om hur det ska gå till efter det, säger Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, som var med på mötet.

Inför mötet konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att det nu behövs åtgärder för återgång.

– Under pandemin har fack och arbetsgivare tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen på arbetsplatserna. Pandemin är inte över och Folkhälsomyndigheten rekommendation om att så många som möjligt ska arbeta hemifrån kvarstår. Samtidigt behöver vi förbereda för att allt fler, helt eller delvis, kommer att återvända till arbetsplatsen. Därför är det angeläget att träffa arbetsmarknadens parter och myndigheter för att dela lägesbilder och diskutera vilka åtgärder som kan vara aktuella framöver, sa hon i ett pressmeddelande.

Står och stampar

På mötet framförde Carina Lindfelt att det börjar bli hög tid att ta fram något slags stöd och riktlinjer.

– Arbetsgivarna står och stampar. Det är bråttom och det framförde jag till Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket på mötet. Nu hoppas jag att de går hem och ser över det här, säger hon.

Redan nu har fack och arbetsgivare tillsammans genom Prevent tagit fram checklistor för återgång till arbete. Men det räcker inte, menar Carina Lindfelt.

– Myndigheterna måste också ta sitt ansvar.

Men hon ser ytterligare behov av riktlinjer.

– Vi kommer sannolikt att behöva fler vaccineringsomgångar och genomföra dem så effektivt som möjligt.

Hon vill därför att myndigheter, fack och arbetsgivare samarbetar för att skapa större möjligheter än tidigare att genomföra arbetsplatsnära vaccinering. Även här har Prevent tagit fram ett stöd.

– Många arbetsgivare vill tillhandahålla lokaler för att låta människor vaccinera sig på arbetstid. Det var också en viktig fråga som vi diskuterade under dagens möte, säger Carina Lindfelt.

Prevent: Återgång till arbetsplatsen