AVTALSRÖRELSE

Riksbanken: Högre takt på löneökningar – brist på arbetskraft

Kerstin Hallsten, chefsekonom Industriarbetsgivarna.

De lediga jobben är många i förhållande till antalet arbetslösa, vilket kommer elda på löneökningar i omvärlden, menar Riksbanken enligt Nyhetsbyrån Direkt. Industriarbetsgivarna påminner om att det svenska industriavtalet ger stabilitet.

I många länder har mängden lediga resurser på arbetsmarknaden minskat samtidigt som efterfrågan på arbetskraft ökat. Allt fler företag rapporterar om brist på arbetskraft och de lediga jobben är i dagsläget många i förhållande till antalet arbetslösa, vilket kommer elda på löneökningar, uppger Riksbanken i en fördjupningsruta sin penningpolitiska rapport.

I dagsläget stiger lönerna snabbt både i USA och Storbritannien. Det finns även tecken på något högre löneökningar framöver i euroområdet, bland annat i Tyskland.

Industriarbetsgivarna menar att Sverige står väl rustat inför situationen.

– Vi påminner nu om att industriavtalet ger stabilitet i svensk ekonomi, långsiktighet och har klarat många kriser. När vi förhandlar utgår vi ifrån industrins internationella konkurrenskraft. Den styr vilka löner Sverige tål. Det här lyfts i Riksbankens senaste rapport, vilket är positivt. Det är i det sammanhanget viktigt att betona att svenska arbetskraftskostnader är höga i ett internationellt perspektiv, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom Industriarbetsgivarna till TN.

Hur konkurrentländernas lönekostnader utvecklas har betydelse för avtalsförhandlingarna i svensk industri. Det är därför intressant att följa hur lönerna utvecklas i omvärlden, skriver Riksbanken enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Industriarbetsgivarna delar Riksbankens bedömning att det blir en tydlig avmattning framöver.

– Kinas pandemi-strategi och kriget i Ukraina har bidragit till flaskhalsproblem, materialbrist och stigande priser. Framförallt energipriserna, vilka är kritiska. Detta slår på industrin liksom det allmänt osäkra omvärldsläget med resultatet att produktionen dämpas och investeringar uteblir. Ska svensk industri fortsatt kunna bidra till det svenska välståndet är det viktigt med ett tydligt fokus på den internationella konkurrenskraften i lönebildningen, säger Kerstin Hallsten till TN.

AKTIELLT: RB: HÖGRE TAKT PÅ LÖNEÖKNINGAR, BRIST PÅ ARBETSKRAFT