DEBATTEN OM MINIMILÖNER

Regeringen: Ja till bud om minimilön i EU

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister (S), är redo att acceptera en kompromiss om ett tidigare hårt kritiserat direktivförslag om införande av minimilöner i EU. Bild: Sören Andersson/TT

EU (TT)

Regeringen stödjer en föreslagen EU-kompromiss om europeiska minimilöner, och hoppas få stöd av riksdagen för den linjen. ”Vi har nått väldigt stora framgångar. Men det här är inte slutet på förhandlingarna”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Sverige har dock i stort sett inte haft så många andra val än att ställa sig bakom kompromissen när den tas upp för beslut på mötet för EU-ländernas arbetsmarknadsministrar på deras möte på måndag. Kompromissen föreslås vara ministerrådets – medlemsländernas – utgångsbud i förhandlingarna med EU-kommissionen och EU-parlamentet om den slutliga utformningen av regler för minimilöner. Även om Sverige skulle säga nej står en majoritet av medlemsländerna bakom kompromissen.

Sverige och Danmark har hittills varit ledande i motståndet mot EU-minimilöner, av oro för att det skulle underminera den nordiska lönesättningsmodellen. Men med hjälp av diverse förtydliganden och förändringar i EU-kommissionens förslag får den kompromiss som nu tagits fram grönt ljus av både regeringen och LO.

– Kompromissförslaget är det bästa vi har sett hitintills, säger Therese Guovelin, första vice ordförande för LO, till Ekot.

På måndag ska EU:s medlemsländer försöka enas om en gemensam linje och kompromissen som nu ligger på bordet är en bra utgångspunkt för de förhandlingar som sedan ska inledas med EU-parlamentet, anser LO.

Bland annat väntas medlemsstaterna trycka på att det inte handlar om att sätta några löner och att förslaget inte innebär någon skyldighet för någon att införa minimilöner eller allmängiltigförklarade kollektivavtal.

En majoritet av riksdagspartierna avvaktar hur de ska rösta i riksdagens EU-nämnd. Liberalerna stödjer förslaget, medan Sverigedemokraterna kommer att rösta nej.