FRAMTIDENS PENSIONER

Nytt förslag skapar oreda för 150 000 pensionärer

Bild: Jessica Gow, Henrik Montgomery, Fredrik Sandberg/TT

Regeringen vill förändra tjänstepensionen så att pensionärer istället för ett samlat pensionsbesked får pengar från flera håll. ”Det här kan skapa stor oro för pensionärerna”, säger experten Hans Norin.

150 000 pensionärer kommer att bli förvånade inom kort. Istället för ett samlat pensionsbesked från tjänstepensionsbolaget Alecta kommer de att få de flera utbetalningar från flera företag.

Orsaken till förändringen är att ITP-pensioner som har ombesörjts i så kallad egen regi hos före detta arbetsgivare ska betalas ut och deklareras av arbetsgivaren själv varje månad.

Förändringen riskerar att leda till en stor röra för pensionärer och pensionsadministratörer.

– De som drabbas är pensionärer som har gått i pension. En förutsättning är att du har jobbat för en eller flera arbetsgivare som har valt att sköta hanteringen i egen regi. Om tidigare arbetsgivare enbart har försäkrat sig i Alecta omfattas man inte, säger Hans Norin, som är pensionsexpert på Unionen och företräder PTK i pensionsfrågor.

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har PTK länge varnat för konsekvenserna av förslaget som från början kommer från Skatteverket.

Det är lätt att förstå ett beslut som kräver en stor investering om det leder till en förbättring. Men det är svårt att se att det här beslutet leder till en förbättring, menar Hans Norin, Unionen. Bild: Timothy Donovan

Parterna pekar också på de stora kostnadsökningarna för pensionsadministratörer som måste hantera de månatliga utbetalningarna. Enligt Alectas egna beräkningar handlar det om mellan 100 till 150 miljoner kronor.

”Det här beslutet är onödigt”

Bakgrunden till regeringsbeslutet är komplicerad och är kopplad till en några år gammal reform som innebär att arbetsgivare är ålagda att lämna kontrolluppgifter varje månad. 2019 bestämdes att även pensionsutbetalningar ska omfattas av systemet. Skatteverket drev på och häromveckan fattade regeringen beslut i frågan på ett av dess ordinarie torsdagsmöten.

Så här motiverar regeringen beslutet på bästa byråkratisvenska:

"Skatteverket har upplyst att myndighetens system möjliggör att pensionsadministratörerna månatligen redovisar pensionen in i respektive arbetsgivares deklaration och har framfört att andra aktörer som berörs av detta redan, genom kostsamma åtgärder, har ställt om till rapportering enligt Skatteverkets ställningstagande”.

Men enligt parterna krockar nyordningen alltså med att det i den gamla ITP-planen finns en möjlighet för företag att sköta pensionshanteringen i det som kallas ”i egen regi”.

I praktiken innebär systemet att Alecta sköter hanteringen, men istället för att företaget betalar in en premie till Alecta för den anställde så byggs en skuld upp i företagets balansräkning. Sedan, när den anställde går i pension, ombesörjer Alecta utbetalningarna. Systemet kallas för PRI-systemet (se faktaruta)

Men nu när pensionsutbetalningarna ska göras en gång månaden blir inte det längre möjligt. Det blir istället varje företag som får ta hand om administrationen. Pensionärerna får flera utbetalningar.

Dessutom kan det bli ännu rörigare än så för pensionärer som under karriären har bytt arbetsgivare flera gånger. En av de tidigare arbetsgivarna kan ha tecknat en försäkring i Alecta medan två andra har nyttjat ”egen regi”-lösningen.

– Det kan betyda att om du tidigare fick 5 000 kronor samlat från Alecta, så får du kanske 2 000 från Alecta nu och resten av pengarna från de tidigare arbetsgivarna. Det kan skapa stor oro för pensionärerna, säger Hans Norin.

Han varnar också för att risken för fel ökar.

– Det här beslutet är onödigt. Det är lätt att förstå ett beslut som kräver en stor investering om det leder till en förbättring. Men det är svårt att se att det här beslutet leder till en förbättring, säger han.

Fotnot: Vi söker regeringen för en kommentar

Så funkar PRI-systemet

  • Förändringen gäller tjänstepensionen ITP2, dvs den ursprungliga ITPn, som tjänats in sedan 1960 och kommer att tjänas in till 2043. Pensionsutbetalningarna kommer att fortsätta även under många decennier därefter.
  • Pensionen finansieras antingen genom att arbetsgivaren betalar försäkringspremier till Alecta eller genom att arbetsgivaren skuldför pensionen i den egna balansräkningen. Det är det som kallas ”i egen regi”) inom det sk PRI-systemet.
  • PRI-systemet administreras av PRI Pensionsgaranti och Alecta.