DE SVENSKA LÖNERNA

Löneökningarna två procent första kvartalet

Lönerna ökade med 2 procent. Arkivbild. Bild: Ali Lorestani/TT

Ekonomi (TT)

Genomsnittslönen i Sverige ökade med två procent i Sverige under första kvartalet i år, jämfört med samma tid i fjol.

Ökningen är lägre än under hela 2021, då lönerna ökade med i genomsnitt 2,7 procent, enligt färsk statistik från Medlingsinstitutet.

"Mars var den sista av fem månader i rad då löneökningstakten i hela ekonomin har varit dämpad som en följd av hur kollektivavtalen skrevs under pandemiåret 2020. Senast en stor del av arbetskraften omförhandlade sina löner var vid förra årsskiftet, vilket är en ovanligt lång period. Många lönerevisioner kommer dock genomföras nu under det andra kvartalet" skriver Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg i ett pressmeddelande.

Men den höga inflationen gör att svensken får mindre för sina pengar. Reallönerna minskade med 4 procent i mars, enligt Medlingsinstitutets siffror.

Nu väntas dock lönerna stiga något snabbare under månaderna som kommer.

"Vi kan vänta oss att löneökningstakten kommer att tillta något framöver enbart med hänvisning till hur de centrala kollektivavtalen är skrivna, men exakt hur mycket den ökar avgörs av de lokala löneförhandlingarna" skriver Petter Hällberg.