JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Efter TN-granskning: Myndighet backar om gravidas arbete – ”Glädjande”

”En modern gruvindustri behöver modern lagstiftning som både hanterar risker och möjliggör mångfald”, säger Jenny Gotthardsson, områdeschef vid Bolidens gruva i Garpenberg, som välkomnar beslutet. Bild: Pressbild

TN har tidigare skrivit om den massiva kritiken mot Arbetsmiljöverkets förslag om att förbjuda gravida och ammande gruvarbetare att arbeta under jord. Nu drar myndigheten tillbaka sitt förslag. ”Ett glädjande besked”, säger Jenny Gotthardsson, områdeschef på Boliden.

Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna och Swemin, ser mycket positivt på att myndigheten har tagit till sig av branschens synpunkter.

– Det är glädjande att Arbetsmiljöverket svänger i frågan så att företagen kan få fortsätta arbeta både säkert och effektivt med ett fungerande system för riskbedömning. En modern svensk gruvnäring behöver ett modernt regelverk, säger hon.

I september kom AV med en ny tolkning av ett EU-direktiv som implementerades i Sverige 1995. Enligt förslaget skulle det inte räcka att arbetsgivaren gör en riskanalys av arbetsmiljön för en gravid, nyförlöst eller ammande kvinna, och omplacerar henne till andra lämpliga arbetsuppgifter om det behövs. Myndigheten ville se ett förbud rakt av för gruvarbete under jord för dessa grupper.

Inte förenligt med modernt gruvarbete

Gruvbranschen gick snabbt ut och markerade att förslaget inte är förenligt med dagens moderna gruvarbete som i allt större utsträckning utförs i kontrollrum eller i produktionscentraler, ”kontorslandskap”, placerade under jord.

”Våra medlemsföretag arbetar hårt för att attrahera kvinnor till gruvbranschen”, säger Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna och Swemin.

Enligt branschen skulle ett strikt förbud för gravida och ammandes gruvarbete under jord innebära en tillbakagång av branschens målmedvetna och ihärdiga arbete med att öka jämställdheten. Det skulle försvåra rekryteringen av kvinnor och lägga omotiverade hinder i vägen för gruvkvinnors karriärutveckling.

– Från branschen har vi påtalat det olyckliga i Arbetsmiljöverkets omtolkning. Förutom att vi ansåg att omtolkningen var felaktig gick den tvärsemot branschens jämställdhetsarbete. Våra medlemsföretag arbetar hårt för att attrahera kvinnor till gruvbranschen och så kom signaler från myndighetshåll om att det är farligt för kvinnor att arbeta under jord.

I stället framförde gruvbranschen att det, som tidigare, bör vara en riskanalys av den gravidas arbetsmiljö som avgör om kvinnan kan fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter eller om hon behöver omplaceras under sin graviditet.

Har lyssnat på synpunkter

Arbetsmiljöverket har nu tagit till sig kritiken och drar tillbaka sitt förslag.

– Vi har lyssnat på de synpunkter som har kommit in och nu fattat beslut om ett nytt förslag: gravida eller ammande får inte arbeta med gruvarbete under jord, om en bedömning har visat att arbetet kan innebära risk för skadlig inverkan på graviditeten, amningen eller medföra annan ohälsa, säger Torben Vincentsen, avdelningschef för Regelavdelningen på Arbetsmiljöverket.

”Vi har lyssnat på de synpunkter som har kommit in och nu fattat beslut om ett nytt förslag”, säger Torben Vincentsen, avdelningschef Regelavdelningen på Arbetsmiljöverket. Bild: Lena Katarina Johansson

– Det viktiga är att arbetsgivaren kan visa att det inte finns några risker för den gravida eller ammande – att det är säkert för gravida och ammande att arbeta, fortsätter han.

Enligt Jenny Gotthardsson, områdeschef vid Bolidens gruva i Garpenberg, är det ett välkommet besked.

– Ett glädjande besked från Arbetsmiljöverket! En modern gruvindustri behöver modern lagstiftning som både hanterar risker och möjliggör mångfald, säger hon.