DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Nya avtal om etableringsjobb – ”Viktigt steg”

Stefan Koskinen, Almega Bild: Almega

Almega och Kommunal har tecknat avtal om etableringsjobb på sex nya områden, bland annat inom branscherna städ- och service och vård- och omsorg.

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, understryker vikten av avtalen.

– Detta är ett viktigt steg för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Tillsammans med Kommunal tar vi ansvar och gör det möjligt att anställa på reformen även till yrken med lägre trösklar, vilket var det huvudsakliga syftet med reformen, säger han i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Sex nya avtal om etableringsjobb