ARBETSKRAFTSINVANDRING

Industrin sågar lagförslag – ”Ger kraftigt höjda kostnader”

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten. Bild: Anders Wiklund/TT

Industriarbetsgivarna och IKEM säger nej till förslaget om ett höjt lönegolv vid arbetskraftsinvandring. Det framgår av ett gemensamt svar som organisationerna har skickat in till regeringen. ”Arbetskraftsinvandringen är kritiskt avgörande”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

– Regeringen ska inte stå utanför lönebildningen. Det är upp till arbetsmarknadens parter att bestämma. Ska arbetsgivare betala olika löner åt svenska medarbetare och nyanställda tredjelandsmedborgare som blir en konsekvens av förslaget? Dessutom är det lönedrivande och riskerar ge kraftigt höjda arbetskraftskostnader. Det skadar konkurrenskraften, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten i ett uttalande.

Nu har Industriarbetsgivarna och IKEM tillsammans svarat på betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. Och svaret är tydligt. Organisationerna vill inte se något höjt lönegolv. I själva verket var både Industriarbetsgivarna och IKEM kritiska till det befintliga lönegolvet, som infördes så sent som i höstas.

Per Hidesten poängterar att bristen på kompetens inte kommer att lösas enbart med dem som finns i Sverige.

– I den ekvationen kan vi se att arbetskraftsinvandringen är kritiskt avgörande för att vi ska lyckas få en balans i kompetensförsörjningen, säger han.

– Regeringen sätter upp staket. Men det är ju de som kommer hit och arbetar, betalar skatt och skapar det välstånd som vi vill ha.

Industriarbetsgivarna och IKEM: Arbetskraftsinvandrare medför viktig kompetens